Aktiefonder lyckas inte slå index

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Färre och färre aktiva aktieförvaltare slår sina jämförelseindex som till exempel Standard & Poor’s. Det rapporterar Reuters och refererar till ett uttalande från S & P. ”I vilken mån avkastningen sjunker bland aktiva förvaltare kan förändras över tid, men det är ett faktum.”

Rapporten analyserar endast traditionella aktieförvaltare och tar inte hänsyn till lång/kort aktiefonder eller andra hedgefondstrategier.

Bland de förvaltare som investerar i amerikanska aktier lyckades förra året endast 16% av de aktivt förvaltade fonderna slå S&P Composite 1500 index, som inkluderar amerikanska aktier både bland storbolag och småbolag. Det var det värsta utfallet i serien av data, som går tillbaka till 2002. Under 2010 skapade 42% av portföljförvaltarna överavkastning jämfört med sina respektive index. 2009 uppgick den andelen till så mycket som 58%.

Experter tillskriver den märkbart lägre andelen framgångsrika förvaltare under 2011 till de starka fluktuationerna och den ökande volatiliteten på aktiemarknadens avkastning. I teorin kan en aktiv förvaltare till skillnad från indexprodukter ha likviditet i kassan och dra sig ur aktiemarknaden för att undvika kursnedgångar. “Tyvärr verkar det som att denna möjlighet inte utnyttjas i realiteten”, skriver S&P-analytikern.

Både stor- och småbolagsförvaltare och deras fonder underavkastade sina respektive index. Analytiker på S&P menar att i och med att all information och analyser, även om småbolag, finns så lättillgängligt och effektivt har möjligheterna att utnyttja ineffektiviteter troligen skiftat i riktning mot det minsta bolagssegmentet – de så kallade microcap-bolagen, sammanfattar S&P.

Bild: (C) shutterstock—Everett Collection

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.