In Focus: Specialteman med fördjupning på HedgeFonder.nu

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Från och med mars 2012 kommer vi varje månad att välja ut ett specifikt ämne inom alternativa investeringar och hedgefondvärlden som vi kommer att ägna ett speciellt fokus.

Vi kommer att i detalj belysa ämnet från olika vinklar med redaktionell bakgrundsbeskrivning, högprofilerade intervjuer och gästartiklar från experter inom sina respektive områden och regioner.

Vi kommer att försöka ge såväl ett helikopterperspektiv över ämnet, som titta närmare på de specifika detaljerna om sektorn från ett investerarperspektiv och introducera specifika instrument och sätt att investera i de olika teman som beskrivs. Målsättningen är att ge våra läsare och potentiella investerare en rättvis och objektiv överblick över för- och nackdelar, möjligheter och risker.

Kommande teman för resterande året 2012 kan ses i tabellen nedan (med reservation för ändringar)

 

Start

Slut

Tema

19 mars

6 april

Emerging Markets

14 april

4 maj

Fastighetsfonder

14 maj

1 juni

Energi, Förnyelsebara energikällor, Elektricitet, Olja & Gas

11 juni

29 juni

Life Settlements/Livförsäkringar

Juli

Uppehåll

13 augusti

31 augusti

Beslutas senare

10 september

28 september

Råvaror, Naturtillgångar

15 oktober

2 november

Småbolag/Small Cap-hedgefonder

12 november

30 november

Beslutas senare

10 december

28 december

Etiska investeringar, SRI

Det första ämnet från och med 19 mars kommer att bli Emerging Markets / tillväxtmarknader. Vi ser fram emot att rapportera om oväntade regioner som attraherar investeringar, fantastiska tillväxthistorier från tidigare år och kommer att diskutera eventuella ytterligare risker inom tillväxtmarknaderna, om de existerar och om de är värda att ta för möjligheten till högre avkastning.

Medan BRIC-länderna attraherar den största delen av det kapital som allokeras till Emerging Markets och representerar den största samlade andelen av BNP för dessa ekonomier, letar vi aktivt efter om vi kan finna mer exotiska regioner och vilken kopplingen till de nordiska länderna kan vara.

Skulle du vara intresserad av att delta i en eller flera av kommande teman inom ”In Focus-serien”, för att bidra med innehåll, som annonsör eller sponsor, vänligen kontakta oss på: themes@hedgenordic.com.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.