- Advertisement -
- Advertisement -

Nettoflöden till Hedgefonder steg under february

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – GlobeOp Capital Movement index publiceras den åttonde bankdagen varje månad och ger en korrekt och tidsenlig bild av investeringar i hedgefonder som görs på GlobeOps administrativa plattform. Data baseras på oberoende beräkningar av värdet på insättningar respektive uttag, vilka rensas för värdeförändringar på kapitalet. Data rapporteras inom enbart ett par bankdagar. Under den månaden som följer efter publiceringen av indexet kan indexet komma att uppdateras för kapitalflöden som skedde efter den femte bankdagen, vilket är den dag då indexets data sammanställs. GlobeOp Capital Movement Index återspeglar de månatliga nettoflödena av insättningar och uttag ur hedgefonder som administreras av GlobeOp. Den månatliga nettosiffran divideras med totalt AuA (assets under administration) för GlobeOps administrativa kunder.

Den ackumulerade siffran för indexet står i februari 2012 på 142,6, en ökning med 2,25 punkter sedan januari 2012. Indexet har stigit med 13,48 punkter de senaste 12 månaderna. Nästa publiceringsdatum är 12e mars 2012. ”Nettoflödena var positiva med rekordlåga utflöden” säger Hans Hufschmid, CEO på GlobeOp Financial Services, till Hedgeweek.
GlobeOp är listat på London Stock Exchange, har mer än 2000 anställda, administrerar 1775 fonder med ett totalt AUM på 173 miljarder USD.

Bild: (C) shutterstock—Sergej Khakimullin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -