Hedgefonder fick ett utmanande 2011

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefondernas 2011 kan sammanfattningsvis sägas var ett utmanande år och i december månad föll HFRIs viktade index med 0,18 %, vilket gör att totalavkastningen för 2011 landar på -4,8 %, enligt utsaga från HFR (Hedge Fund Research, Inc).

Nedgången under 2011 är dock endast det tredje kalenderåret med negativ avkastning sedan HFRs index grundades 1990. Men det är andra negativa året de senaste fyra åren. Hedgefonder skapade avkastning om 1,3 % under fjärde kvartalet 2011, efter ett skarpt fall på 6,7 % under det volatila tredje kvartalet. Hedgefonder tjänade 0,77 % under första halvan av 2011.

Två av de fyra strategisegmenten avslutade 2011 med vinster i december, makro (+0,16 %) och ‘relative value arbitrage’ (+0,5 %). Strategin ‘fixed income-based relative value’ var den enda strategin med positiv avkastning för helåret 2011, med en vinst om 0,55 %, medan makro backade med 3,6 %. Event drivna fonder presterade en mindre förlust om 0,01 % i december och ner 2,65 % för 2011. 

Aktiehedgestrategier hade den svagaste värdeutvecklingen för både december 2011, med en förlust på 0,66 % i december och ner 8,0 % för helåret 2011. Avkastningen för aktiehedge underminerades av svaga resultat inom energi och metaller, tillväxtmarknader och fundamental tillväxt vilka förlorade 16,75, 12,9 respektive 12,6 %. Till viss del vägdes nedgångarna upp av att vissa aktiehedgekategorier visade vinst under 2011 till exempel teknologi och hälsovård (+1,14 %) och ‘short bias’ (+1%).

Volatil och oförutsägbar marknadsdynamik under året skapade en utmanande tillvaro för hedgefonder under 2011 med sammantagna förluster för valuta, råvaror, tillväxtmarknader och aktiestrategier relaterade till den europeiska valuta- och statsskuldkrisen” sade Kenneth J Heinz, VD för HFR. “Risk-off trades dominerade 2011 vilket skapade utmaningar för konvergensorienterade fonder samtidigt som det bidrog till vinster inom räntebärande-, samt vissa fonder med låg nettoexponering. Efter ett utmanande Q3 så anpassade hedgefonderna under Q4 sina strategier till en kontinuerlig makro-volatilitet i hopp om att förutsättningarna kvarstår under tidiga 2012”. 

Bild: (C) Gerd Altmann—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.