- Advertisement -
- Advertisement -

CTA review: Estlander & Partners

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi bad aktörer inom CTA/Managed futures-världen att ge oss sina synpunkter på 2011 i generella termer för CTA/Managed futures-industrin i allmänhet och deras egna tradingstrategier i synnerhet. Redaktionen på Hedgefonder.nu formulerade medvetet inbjudan i tämligen vaga och ospecifika termer för att ge en så diversifierad bild av industrin som möjligt. Vi bad dem också att göra en utblick för 2012 och framtiden för CTA, vilket vi inser är svårt för systematiska traders. Bidragen vi erhåller publiceras oredigerade och okommenterade.

Christoffer Dahlberg, Managing Director – Estlander & Partners Zug GmbH:

I början av 2011 var investerares intresse för CTAs på topp ur ett historiskt perspektiv. Strategins förmåga att likt ingen annan kombinera verklig dekorrelation med hög likviditet blev väl synlig under paniken 2008, som för flertalet CTAs var bland de bästa åren någonsin, och befästes i takt med att krisen från 2008 omvandlades till krisen 2011 och jakten på okorrelerad avkastning fortgick.

När vi nu har summerat 20111 tvingas vi konstatera att 2011 inte blev något starkt avkastningsår för managed futures. Skälen till detta är många och individuella, men kan i vårt fall främst ses som resultatet av en mycket artificiell omgivning där den fundamentala riktning marknaderna försökt ta gång på gång motarbetats av interventioner från politiskt och centralbankshåll. Resultatet blev en marknad med plötsliga, tvära kast, precis den omgivning som systematiska handelsstrategier trivs sämst i.  I tillägg till detta bidrog råvaror som grupp, historiskt sett en av våra främsta avkastningskällor, också negativt under året, till följd av hög artificiell volatilitet.

Trots denna svåra omgivning är vi glada att konstatera att våra kunder förhållit sig tålmodigt och att vi även lyckats vinna ett stort antal nya investerare under 2011, både i Norden och globalt. Detta glädjer oss då det dels visar på förtroende för oss som företag och för våra handelsstrategier, dels innebär att våra investerare, gamla och nya, delar vår optimism inför 2012 och framtiden i största allmänhet.

Vi lever idag i en värld av globala obalanser, inte bara i Europa, där i många fall de politiskt enkla lösningarna ständigt fått företräde framför de långsiktigt hållbara, men ibland så politiskt svårgenomförbara. Snarare än att minska dem har detta i många fall ytterligare förstärkt snedvridningarna, och när vi avslutat 2011 är vi i ett läge där vi snabbt närmar oss en brytpunkt. Att sia om vilken riktning detta ”slutspel” kommer ta överstiger vår förmåga, men vi är glada att konstatera att vilken riktningen än blir torde den bli åtföljd av diverse starka trender och härigenom goda förtjänstmöjligheter för våra strategier inom de 125 futures-marknader vi totalt sett handlar på.

I 20 år vi förvaltat våra kunders pengar till en genomsnittlig årsavkastning på över 12%*. Vi har under dessa år vid flera tillfällen upplevt dylika icke-fundamentala  marknadsfaser och lärt oss att dessa, om än återkommande, aldrig varar särskilt länge, eftersom fundamentala faktorer alltid vinner i längden. Vidare har historien visat att avkastningen just efter dessa icke-fundamentala faser tenderar att vara mycket god och vida överstiger den historiska snittavkastningen. Vi ser ingen anledning till att nuvarande kris skulle vara annorlunda och går därför in i det nya året 2012, ur ett handelsperspektiv, fulla av tillförsikt och optimism.

*Estlander & Partners Freedom-strategi har avkastat 12.6% efter avgifter mellan okt -91 och okt-11.

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -