- Advertisement -
- Advertisement -

CTA review: Coeli Spektrum

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi bad aktörer inom CTA/Managed futures-världen att ge oss sina synpunkter på 2011 i generella termer för CTA/Managed futures-industrin i allmänhet och deras egna tradingstrategier i synnerhet. Redaktionen på HedgeFonder.nu formulerade medvetet inbjudan i tämligen vaga och ospecifika termer för att ge en så diversifierad bild av industrin som möjligt. Vi bad dem också att göra en utblick för 2012 och framtiden för CTA, vilket vi inser är svårt för systematiska traders. Bidragen vi erhåller publiceras oredigerade och okommenterade.

HEDGEFONDER SOM FÖLJER BÖRSEN HAR INGEN FRAMTID

Björn Elfvin & Ingemar Bergdahl, Förvaltare  – Coeli Spektrum

Placerarna har det inte så lätt idag. Den viktiga riskspridningen har blivit allt svårare att uppnå. Det finns oerhört många aktiefonder att välja bland. Men enbart en blandning av olika aktiefonder ger dålig riskspridning. Om Europafonder går ner tenderar också Asienfonder att falla. Med en alltmer tilltagande globalisering och sammanflätning av världsekonomierna rör sig världens aktiemarknader allt mer i takt.

Många människor hyser idag en – kanske befogad – skepsis mot aktiemarknaden. Vi har haft över tio år med svag avkastning och kraftig volatilitet. Det kunderna allt mer efterfrågar är produkter som stiger eller åtminstone håller emot när börsen faller. Även om få människor utanför fondbranschen uttrycker sig så, är det riskspridning och låg korrelation man efterfrågar.

Bland hedgefondstrategier sticker kategorin CTA eller Managed futures ut från mängden. Dessa fonder har mycket intressanta egenskaper – låg eller obefintlig korrelation mot andra tillgångar och dessutom en förmåga att gå extra bra när marknaderna hårdhänt rasar i backen.

Hur kan det komma sig att just denna grupp har så goda egenskaper? Vad är skillnaden mot traditionella placeringar?

En väsentlig skillnad är att managed futures inte har någon bestämd allokering. En traditionell förvaltare placerar i olika tillgångar och väntar på att dessa ska ändra pris. En managed futures-fond försöker göra tvärtom. Den typiska managed futures-fonden fångar trender genom att låta marknadernas prisrörelser eller momentum styra vilka placeringar som görs.

Fördelarna är avsevärda. Placeringen i olika tillgångsslag och marknader blir betydligt mer dynamisk. Fonden följer helt enkelt bättre hur marknaderna rör sig. Samtidigt tillåts ingen marknad att dominera avkastningen, eftersom det skulle öka risken. Varje placering är liten och risken är låg i varje enskild placering.

Spektrum startade i juni 2008 som den första egna fonden efter att Coeli förvaltat fond-i-fonder och fond-i-hedgefonder under flera år.

Spektrum placerar uteslutande med kvantitativa modeller i ett urval av likvida marknader inom alla fyra tillgångsklasser. Fonden placerar via derivat på 34 olika marknader globalt och inom aktier, räntor, råvaror och valuta. Att vi har valt denna metod beror på att vi därigenom helt filtrerar bort osäkerheten kring vart de olika marknaderna är på väg.

Dagens placerare behöver sprida riskerna på ett helt annat sätt än för några år sedan. Där har hedgefonder en given plats. Men hedgefonder som i alltför hög grad följer börsen rakt ner i källaren kommer att sorteras ut. De har helt enkelt ingen framtid. För börsoberoende hedgefonder med goda nyckeltal är däremot framtiden mycket ljus.

2011 har varit ett fantastiskt spännande, roligt och framgångsrikt år för Coeli Spektrum. Helåret 2011 landade på 7,25%. I slutet av året fick fonden fyra stjärnor av Morningstar.

På Coeli Spektrum ser vi mycket ljust på 2012. Marknaderna kommer alltid bjuda på utmaningar. Bring it on! utbrister vi och önskar samtidigt alla läsare god fortsättning och god avkastning under 2012.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...