Skandia Liv köper Skandia för 22,5 MDR KR

STOCKHOLM (Direkt) Skandia Liv förvärvar Skandia från Old Mutual för 22,5 miljarder kronor. Köpeskillingen erläggs kontant och finansieras genom avyttringav placeringstillgångar. Det framgår av ett pressmeddelande.

En ny ömsesidig Skandia-koncern bildas som blir en av de största fristående kundägda alternativen inom sparande och försäkring i Sverige med cirka 440 miljarder kronor i förvaltat kapital och mer än 2 miljoner kunder.

“För Skandia Liv är förvärvet av Skandia AB en väl avvägd och strategiskt viktig investering då förvärvet och ombildningen till ömsesidighet medför betydande kostnads- och intäktssynergier som kommer kunderna till del, vilket inte hade kunnat ske inom nuvarande koncernstruktur”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Transaktionen väntas skapa ytterligare värden för Skandia Livs kunder, dels genom kostnadssynergier som uppskattas av Skandia Liv att uppgå till cirka 350 miljoner kronor per år, dels genom intäktssynergier inom den nya
Skandia-koncernen genom förbättrad tillväxtpotential och ökade
korsförsäljningsmöjligheter som på sikt förväntas av Skandia Liv att uppgå till cirka 500 miljoner kronor per år.

Skandia AB kommer att utgöra cirka 8 procent av Skandia Livs totala tillgångsmassa om cirka 290 miljarder kronor.

“Skandia Livs solvens- och skuldtäckningsgrad överstiger i dag med god marginal de krav som ställs av Finansinspektionen. Transaktionen är riskmässigt väl avvägd och förändrar dessa nyckeltal endast marginellt. Skandia Liv kommer även fortsättningsvis att vara ett välkapitaliserat och starkt bolag”, skriver bolaget.

Transaktionen, som är initierad av de oberoende ledamöterna i Skandia Livs
styrelse och tillstyrks av Old Mutuals styrelse, beräknas vara slutförd mot slutet av första kvartalet 2012 efter nödvändiga tillstånd och godkännanden av finansinspektioner och konkurrensmyndigheter i berörda länder samt Old Mutuals aktieägare.

Bild: (C) mipan—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.