En liten julhälsning

Stockholm (HedgeFonder.nu) – En av mina jultraditioner är att i någon version insupa, det som finns i fast form, “En Julsaga” av Charles Dickens. En Julsaga har sedan den skrevs framförts på teater och film i  olika versioner och med varierande bakgrundshandling. Oberoende av version så kretsar historien alltid kring den girige Scrooge som vägrar att underkasta sig julens traditioner och glädje. Scrooge är en bitter man trots det att han levt ett rikt materiellt liv. Hela hans omgivning är på något sätt påverkade av hans ovilja och brist på medmänsklighet under julperioden.

Särskilt de i hans närhet som har det sämst ställt förtvivlas och ber för att Scrooge skall ändra sig. Så en natt får Scrooge besök av tre spöken som genom att ta honom på en resa i dåtiden, nutiden och framtiden skall förmå honom att inse konsekvenserna av sitt handlande. Det första spöket från dåtiden visar en generös man som håller på att bygga upp en framgångsrik affärsrörelse byggd på sunda antaganden och värderingar.

Nu tar min julsaga vid och jag börjar även jag berättelsen med spöket från dåtiden. Jag tar er  tillbaka till den ödesdigra jordbävningen i San Fransisco 1906. Jordbävningen lade staden i ruiner och brand samt satte en stor del av befolkningen i  fattigdom när  fabriker och andra arbetsställen brann ner. I staden levde en man som hette A P Giannini. A P Giannini härstammade från en Italiensk immigrantfamilj.

Han var en superentreprenör och bildade så småningom en bank som han kom att kalla Bank of Italy som sedermera blev Bank of America. När Giannini såg Förödelsen i staden så var hans spontana reaktion att det var en situation där hans kunder och stadens invånare var i behov av pengar mer än någonsin. Han tog sin häst och vagn och satte fart mot sitt bankvalv. Han red ensam genom gator som kantades av bråte och brinnande hus. Han lastade sin vagn full med pengar och begav sig till hamnen i San Fransisco och började låna ut pengar till folket  så att de snabbt kunde komma på fötter igen. Han lånade ut pengar både till arbetare och näringsidkare till en ränta han ansåg skulle reflektera risken och förmågan hos låntagaren att betala tillbaka. Han utförde en handling som skulle vara otänkbar idag men som skapade välstånd och ledde Giannini till att bli en av USAs rikaste män.

Det andra spöket, från nutiden visar en man som blivit girig och glömt bort den sunda affärsmodell som har skapat det välstånd han lever i.

Den traditionella investmentbanken (IB) var en gång i tiden ett partnerägt bolag vars enkla idé var att bedriva sunda och lönsamma affärstransaktioner för sin egen räkning och de som  valde att saminvestera med firman. Man delade risken med kunden och var saminvesterad i de transaktioner man rekommenderade till sina kunder. En dag så kom man på idén att man skulle kunna öka antalet transaktioner, tjäna mer pengar och det utan att ha transaktionens utveckling som huvudsaklig inkomstkälla. Man började med belåning och höga avgifter på risk som man sålde till kunderna. Inga garantier och saminvesteringar utan bara en vag utsago om att historik inte är en garanti för framtiden. Amplifierat så tog detta tillvägagångssätt världen från en tid med sunda affärsidéer, sunda kreditgivare och en sund ekonomi till en värld av bubblor och pyramidsspelsliknande investeringar och ekonomiska förhållanden.

Det tredje spöket från framtiden visar upp för Scrooge hur världen kan komma att se ut om han fortsätter med sitt beteende styrt av girighet och misantropi. Vi kan se ett uns av detta framtida scenario idag om inte vi går tillbaka till de fundamentala begrepp kring hur en värld skall växa ekonomiskt och hur uthållig välfärd skall skapas. Kapitalismen kan vara både paradiset och paria beroende på aktörernas beteende. Vi får inte glömma att de mest framgångsrika idéerna som drivit vår värld framåt har varit tämligen enkla.

Steve Jobs sade att de idéer som vi är föremål för i vardagen är säkerligen påkomna av personer som sannolikt inte är smartare än en själv.

Han vågade att med sunda antaganden driva sig och sina idéer framåt och det tycker jag vi alla skall göra precis som Scrooge som efter framtidsspökets framträdande ändrade sig och återvända till sitt ursprungliga jag.

Jag önskar er och era familjer en god jul och ett gott nytt investeringsår 2012.

Share.

About Author

André Havas har 15 års erfarenhet av rådgivning och investerarrelationer med både privata och institutionella investerare. André har spenderat 6 år i London där han jobbat med alternativa investeringar mot institutionella kunder i norden och övriga Europa. Sedan 2009 ansvarar André för investerarrelationer hos OPM som bedriver förvaltning inom fond av hedgefonder och listed private equity.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.