- Advertisement -
- Advertisement -

Fortsatt börsoro och stora uttag från aktiefonder i september

- Advertisement -

(Fondbolagens förening) – September präglades av fortsatt börsoro och uttagen ur aktiefonder var större än insättningarna. Det totala nettouttaget från fonder uppgick till 7,3 miljarder kronor och aktiefonder hade ett nettoutflöde på 14,6 mdkr. Däremot uppvisade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett nettoinflöde på 5,7 mdkr. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och blandfonder hade nettoinsättningar på 0,8 respektive 0,6 mdkr. Vid utgången av september uppgick den samlade fondförmögenheten till 1 719 mdkr.

Under 2011 har totalt 3,2 miljarder kronor nettouttagits ur fonder. Aktiefonder uppvisar ett sammanlagt nettoutflöde på 66 mdkr medan övriga fondtyper haft nettoinflöden. De största nettoinsättningarna har hittills i år tillfallit penningmarknadsfonder med 38 mdkr.

 

”De stora uttagen från aktiefonder i september var väntade utifrån de många problem som finns i världen och som yttrar sig på aktiemarknaden. Vi får hoppas att vi snart får positiva besked om exempelvis åtgärder i Grekland, eurons framtid och arbetsmarknaden i USA. Detta behövs för att få aktiemarknaden att återhämta sig och volatiliteten att minska. Ingen har facit om framtiden och om hur lång tid allt detta dröjer. De flesta spararna ser tiden an, och än en gång vill jag betona att sparande i aktiefonder alltid ska ses på lång sikt. Det är också viktigt att ha en god riskspridning i sitt sparande”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.     

”På årsbasis är det nu nettouttag från fonder på 3 miljarder kronor. Det ska dock sättas i proportion till att värdeminskningen har varit 242 miljarder kronor. Av minskningen av den totala fondförmögenheten står nettouttagen för 1 procent och värdeminskningen för 99 procent. ”

I september var utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatt mycket svag med stora svängningar från dag till dag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med knappt 6 procent.

I princip samtliga aktiefondkategorier noterade nettoutflöden i september. Störst var uttagen från Sverigefonder på 6,4 mdkr. Endast Kinafonder och Japanfonder hade marginella nettoinflöden under månaden.

Hittills i år uppgår nettoutflödet från aktiefonder till totalt 65,7 mdkr och samtliga fondkategorier utom Nordamerika och Japan har uppvisat nettouttag.  

 

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av september till 1 719 miljarder kronor, varav 887 miljarder (motsvarande 52 procent) var placerade i aktiefonder.

 

Vid årsskiftet 2010/2011 uppgick den samlade fondförmögenheten till 1 964 mdkr, varav 1 190 miljarder var placerade i aktiefonder. Detta innebär att den totala fondförmögenheten har minskat med 245 miljarder kronor (12,5 %) under de tre första kvartalen 2011. Av denna minskning utgör nettouttagen under året endast 1 procent medan resterande 99 procent (242 mdkr) utgörs av negativ värdeutveckling. Förmögenheten i aktiefonder har under motsvarande period minskat med drygt 300 mdkr (25 %), varav ungefär en femtedel är hänförlig till nettouttagen på 66 mdkr. 

 

 

Bild: (C) aboutpixel.de—Marc-Hemkhaus 

 

 

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...