- Advertisement -
- Advertisement -

EU VILL SKÄRPA MIFID-LAG, KONTROLLERA ROBOTHANDEL

- Advertisement -

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen föreslog på torsdagen en skärpning av regleringen av värdepappershandel för att omfatta fler handelsplatser och ny teknik.

Kommissionen föreslog också straffrättsliga påföljder för insiderhandel och marknadsmanipulering.

Kommissionären för inre marknaden Michel Barnier presenterade förslagen vid en presskonferens.

“Krisen var en otrevlig påminnelse hur komplexa och ogenomträngliga vissa finansiella aktiviteter har blivit. Det måste ändras. Dagens förslag kommer att leda till bättre, säkrare och öppnare finansmarknader”, sade han.

Förslagen kommer efter översyner av dels Mifid (marknader i finansiella instrument-direktivet) och dels marknadsmissbruksdirektivet.

Mifid-översynen utvidgar regleringen till alla former av handelsplattformar, inklusive standardiserade derivatkontrakt. (Tidigare omfattades bara multilaterala handelsplatser.) I princip ska all handel omfattas annat än mot egen bok.

Samma krav på transparens ska gälla oavsett plattform. Krav på ökad transparens ska införas för obligationer, derivat och strukturerade produkter. Kraven på transparens varierar dock mellan olika finansinstrument.

Robothandel, som högfrekvenshandel, ska få ett auktorisationssystem eftersom denna handel kan medföra systemrisker, ansåg kommissionen. Handlare måste ha tillräckligt med likviditet för att kunna handla kontinuerligt (dock utan att behöva vara market makers). Konkurrensen ska också öka i tjänster efter handeln, som clearing.

Vidare ska tillsynen förbättras. Myndigheter ska kunna förbjuda produkter, tjänster och praxis som hotar investerarskyddet eller den finansiella stabiliteten.

Tillsynsmyndigheter ska även kunna införa begränsningar i handlares positioner för att minska överdriven volatilitet.

Finansinstitut från länder utanför EU, med USA som viktigaste land, ska få tillträde till EU:s inre marknad om landet har en jämförbar lagstiftning. En övergångsperiod på tre-fyra år ska underlätta övergången.

Kostnaden i EU för förslaget beräknas till mellan 512 och 732 miljoner euro som engångskostnad, och sedan 312 till 586 miljoner euro varje år, enligt kommissionen.

Mifid-direktivet antogs 2004 och EU-länderna införde lagstiftningen 2007. Syftet var att bryta de traditionella börsernas monopol och öka konkurrensen på finansmarknaden.

Översynen av marknadsmissbruksdirektivet inför krav på straffrättslig påföljd i EU-länderna. För närvarande saknar Bulgarien och Finland helt eller delvis straff för insiderhandel. För marknadsmissbruk saknar Bulgarien, Slovakien och Österrike straffpåföljd.

Påföljdens storlek bestäms nationellt, men ska vara “effektiv, proportionerlig och avskräckande”.

“Idag skiljer det för mycket på sanktionerna för marknadsmissbruk. De har inte tillräckligt avskräckande effekt”, sade Michel Barnier.

Omfattningen av regleringen mot marknadsmissbruk utvidgas nu till att även gälla råvaror och råvaruderivat.

Utsläppsrätter i EU:s handelssystem har definierats som finansiella produkter för att straff ska kunna utmätas vid behov. Bedrägerier har ägt rum mot utsläppsrättssystemet.

De första reaktionerna från Europaparlamentet var positiva.

Det ekonomiska utskottets ordförande Sharon Bowles, brittisk liberal, välkomnade att förslagen införde en sammanhållen rapportering om handeln (consolidated tape).

Robert Goebbles, socialdemokrat från Luxemburg, välkomnade att kommissionen vill åtgärda spekulation på livsmedelsmarknaden.

“Vi måste också begränsa hastigheten i handeln för att tydliggöra det verkliga priset på de handlade instrumenten. Ett alternativ kunde vara att helt förbjuda höghastighetshandel”, sade han.

Bild: (C) charles-taylor—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Salkovic Named Co-Manager of Sweden’s Largest Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Swedbank Robur has appointed Nejla-Selma Salkovic as the co-manager of Swedbank Robur Technology, alongside Christian Blink, who is the responsible portfolio...

Best-Ever Start to the Year for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry, as indicated by the Nordic Hedge Index, has kicked off the year with its strongest performance...

“This is a Bear Market Rally”

Stockholm (HedgeNordic) – Broad stock markets have staged a solid recovery since the bear-market low of mid-October 2022. Despite the passage of nearly one...

Nasdaq Introduces Futures Tied to Swedish Small-Cap Index

Stockholm (HedgeNordic) – Nasdaq has rolled out futures linked to the OMX Sweden Small Cap 30 ESG Responsible Index. This index, and by extension,...

Norselab’s Credit Arm Eyes AUM Doubling with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norselab’s credit arm, which has grown to NOK 2.7 billion in assets under management within just 18 months since its inception,...

Nykredit’s Former Fixed Income Head to Join HP Fonds

Stockholm (HedgeNordic) – After departing from his role as Head of Fixed Income at Nykredit Asset Management six months ago, Henrik Jørgensen will be...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -