OLJA: PRIS OFÖRSVARBART, NED 10% TILL ÅRSSKIFTET

STOCKHOLM (Direkt) De höga oljepriserna är fundamentalt oförsvarbara och bör falla tillbaka till 100 dollar per fat vid slutet av året.

Det skriver Commerzbank i en analys på torsdagen.

Råvarumarknaderna har varit överraskande robusta i den nuvarande finansiella omgivningen, vilket har väckt minnen från 2008, då oljepriserna slog rekord under sommaren trots tydliga ekonomiska orosmoln.

Banken anser att det på oljemarknaden finns många likheter mellan de senaste veckorna och 2008. Likt sommaren 2008 har oljemarknaden i stort sett varit immun mot händelser på de finansiella marknaderna. Medan värdens aktiemarknader har fallit kraftigt sedan mitten av juli är råoljepriset i stort sett oförändrat.

Visserligen är varken USA eller Europa i en recession än, men den finns en risk att båda regionerna skulle hamna där, något som bland annat aktiemarknaderna tagit fasta på.

Banken avvisar också argument om att det inte har skett någon prischock. Brent har under sju månader handlats över vad som anses vara skadligt för ekonomin (100 dollar), vilket är en längre period än under 2008. Dessutom har subventioner på oljeprodukter i många utvecklingsländer dragits tillbaka, vilket
gett mycket högre priser till slutanvändare. I Kina måste exempelvis konsumenter betala 40 procent mer för bensin än under 2008.

Utöver det pekar Commerzbank på att utbudsstörningarna i Mellanöstern och Nordafrika, som har orsakat höga riskpremier, gradvis börjar normaliseras. Den libyska produktionen väntas nå 1 miljoner fat per dag redan inom sex månader, enligt Opec. Visserligen rapporteras reservkapaciteten bara vara strax under 4 miljoner fat per dag i augusti, att jämföra med 6 miljoner samma månad förra året, men det är ändå högt sett till att reservkapaciteten under sommaren 2008 endast låg på 2,3 miljoner fat per dag.

Banken ser också att industrilagren i Europa och USA, som har minskat betydligt sedan 2010, är på väg tillbaka. Situationen kommer att förbättras snabbt när efterfrågetillväxten bromsar in och utbudssituationen förbättras.

Commerzbank konstaterar att det kan sägas att likheterna med 2008 väger tyngre än olikheterna, med för höga priser trots turbulens på finansmarknaderna.

“Även om överdriften på oljemarknaden inte är i närheten av så stark som den var sommaren 2008, är det nuvarande priset på Brent-olja om 110 dollar per fat inte fundamentalt försvarbart givet den ekonomiska inbromsningen som det redan vittnas om och den förväntade återställda libyska produktionen”, skriver Commerzbank, och tillägger att de väntar sig en korrektion om mer än 10 procent till slutet av året.

Men om ekonomin försämras ytterligare, och världen inte kommer undan en dubbeldip-recession, kommer prisnedgången sannolikt bli än mer uttalad, tror Commerzbank.

Bild: (C) Felix-Pergande—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.