- Advertisement -
- Advertisement -

FINANSORON DÄMPAR DEN REALA EKONOMIN

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Skuldkrisen har förvärrats och den finansiella oron kommer att dämpa den reala ekonomin. Förhållandena på de finansiella marknaderna har försämrats kraftigt.

Det sade ekonomikommissionär Olli Rehn vid en pressbriefing på torsdagen, i samband med kommissionens interimsprognos, rapporterar Bloomberg News.

Han sade att fattade beslut bör implementeras för att öka den finansiella stabiliteten, och budgetarna läggas på en uthållig bana. Skuldnivåerna är fortsatt höga och ökar trots finanspolitiska åtgärder, och de länder som har konsolideringsprogram bör efterleva målen i dessa.

Han sade också att tillväxten i EU väntas bromsa in och nästan upphöra framemot årsskiftet, samtidigt som den globala efterfrågan försvagas mer. Försvagningen i förtroendet är brett baserad, och den finansiella oron skadar den ekonomiska återhämtningen. Riskerna ligger på nedsidan.

“Vi måste hejda turbulensen på finansmarknaderna och återupprätta förtroendet i ekonomin och vår förmåga att hantera skuldkrisen”, sade han.

Han betonade vikten av att alla länder godkänner besluten från eurotoppmötet den 21 juli. Vad gäller Grekland sade han att landet har en “lång väg att gå” innan de lever upp till sina finanspolitiska mål, men att de senaste åtgärderna från
Grekland varit “mycket viktiga”. Eurogruppen ska diskutera Grekland vid sitt möte på fredagen.

Kommissionen väntar sig inte att det italienska sparpaketet ska skada tillväxten i Italien i år.

Han sade också att sysselsättningsutvecklingen under andra kvartalet var rätt goda nyheter, och att inflationen har dämpats.

Bild: (C) aboutpixel.de—Martin Wimmer

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -