FINANSORON DÄMPAR DEN REALA EKONOMIN

STOCKHOLM (Direkt) Skuldkrisen har förvärrats och den finansiella oron kommer att dämpa den reala ekonomin. Förhållandena på de finansiella marknaderna har försämrats kraftigt.

Det sade ekonomikommissionär Olli Rehn vid en pressbriefing på torsdagen, i samband med kommissionens interimsprognos, rapporterar Bloomberg News.

Han sade att fattade beslut bör implementeras för att öka den finansiella stabiliteten, och budgetarna läggas på en uthållig bana. Skuldnivåerna är fortsatt höga och ökar trots finanspolitiska åtgärder, och de länder som har konsolideringsprogram bör efterleva målen i dessa.

Han sade också att tillväxten i EU väntas bromsa in och nästan upphöra framemot årsskiftet, samtidigt som den globala efterfrågan försvagas mer. Försvagningen i förtroendet är brett baserad, och den finansiella oron skadar den ekonomiska återhämtningen. Riskerna ligger på nedsidan.

“Vi måste hejda turbulensen på finansmarknaderna och återupprätta förtroendet i ekonomin och vår förmåga att hantera skuldkrisen”, sade han.

Han betonade vikten av att alla länder godkänner besluten från eurotoppmötet den 21 juli. Vad gäller Grekland sade han att landet har en “lång väg att gå” innan de lever upp till sina finanspolitiska mål, men att de senaste åtgärderna från
Grekland varit “mycket viktiga”. Eurogruppen ska diskutera Grekland vid sitt möte på fredagen.

Kommissionen väntar sig inte att det italienska sparpaketet ska skada tillväxten i Italien i år.

Han sade också att sysselsättningsutvecklingen under andra kvartalet var rätt goda nyheter, och att inflationen har dämpats.

Bild: (C) aboutpixel.de—Martin Wimmer

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.