- Advertisement -
- Advertisement -

AUSTRALIEN: CB LÄMNAR STYRRÄNTA OFÖRÄNDRAD PÅ 4,75%

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Australiens centralbank lämnade på tisdagen sin styrränta oförändrad på 4,75 procent, rapporterar Bloomberg News.

I Bloomberg News prognosenkät bland 25 bedömare väntade sig samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad på 4,75 procent.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 2 november 2010, då den höjdes med 25 punkter till 4,75 procent.

RBA konstaterar i ett pressmeddelande att förhållandena på de globala finansmarknaderna har varit skakiga de senaste veckorna på grund av osäkerhet om lösningen så statsskuldsproblemen och tillväxtutsikterna i Europa och USA.

“Som en följd av detta är utsikterna för den globala ekonomin mindre tydliga än de var tidigare i år”, skriver RBA.

Enligt centralbanken finns dock få belägg för några effekter på andra regioner från problemen i Europa och USA. För Australiens del är priserna på landets viktigaste råvaror fortsatt mycket höga och tillväxten i Kina ser fortsatt solid ut.

Australiens terms of trade är på en mycket hög nivå och investeringarna i råvarusektorn har stigit mycket kraftigt. I vissa andra sektorer i ekonomin märks dock effekterna av försiktiga hushåll och den starka växelkursen.

“På det hela taget ser tillväxtutsikterna i närtid fortsatt något svagare ut än de gjorde för några månader sedan”, skriver RBA som dock tror att tillväxten kommer att ta fart igen på lite sikt.

KPI-inflationen väntas dämpas mot slutet av året, men den underliggande inflationen har stigit i år och RBA är fortsatt oroade över inflationsutsikterna på medellång sikt.

“En nyckelfråga är i vilken utsträckning svagare tillväxt globalt och inhemskt kommer att dämpa inflationen”, skriver RBA.

Centralbanken bedömer att de finansiella förhållandena sammantaget är stramare än normalt.

“Vid de kommande mötena kommer direktionen att fortsätta att noga övervaka hur utsikterna för tillväxt och inflation utvecklas”, skriver RBA.

Bild: (C) aboutpixel.de — photoking

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -