AUSTRALIEN: CB LÄMNAR STYRRÄNTA OFÖRÄNDRAD PÅ 4,75%

STOCKHOLM (Direkt) Australiens centralbank lämnade på tisdagen sin styrränta oförändrad på 4,75 procent, rapporterar Bloomberg News.

I Bloomberg News prognosenkät bland 25 bedömare väntade sig samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad på 4,75 procent.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 2 november 2010, då den höjdes med 25 punkter till 4,75 procent.

RBA konstaterar i ett pressmeddelande att förhållandena på de globala finansmarknaderna har varit skakiga de senaste veckorna på grund av osäkerhet om lösningen så statsskuldsproblemen och tillväxtutsikterna i Europa och USA.

“Som en följd av detta är utsikterna för den globala ekonomin mindre tydliga än de var tidigare i år”, skriver RBA.

Enligt centralbanken finns dock få belägg för några effekter på andra regioner från problemen i Europa och USA. För Australiens del är priserna på landets viktigaste råvaror fortsatt mycket höga och tillväxten i Kina ser fortsatt solid ut.

Australiens terms of trade är på en mycket hög nivå och investeringarna i råvarusektorn har stigit mycket kraftigt. I vissa andra sektorer i ekonomin märks dock effekterna av försiktiga hushåll och den starka växelkursen.

“På det hela taget ser tillväxtutsikterna i närtid fortsatt något svagare ut än de gjorde för några månader sedan”, skriver RBA som dock tror att tillväxten kommer att ta fart igen på lite sikt.

KPI-inflationen väntas dämpas mot slutet av året, men den underliggande inflationen har stigit i år och RBA är fortsatt oroade över inflationsutsikterna på medellång sikt.

“En nyckelfråga är i vilken utsträckning svagare tillväxt globalt och inhemskt kommer att dämpa inflationen”, skriver RBA.

Centralbanken bedömer att de finansiella förhållandena sammantaget är stramare än normalt.

“Vid de kommande mötena kommer direktionen att fortsätta att noga övervaka hur utsikterna för tillväxt och inflation utvecklas”, skriver RBA.

Bild: (C) aboutpixel.de — photoking

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.