Utmanande månad för lång/kort-förvaltare av aktier

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När den globala krisen på aktiemarknaden redan gått in i augusti månad, har den negativa riktningen på marknaderna fortsatt även denna månad utan något slut i sikte hittills. Det är svårt för någon hedgefondförvaltare med en mer lång bias att undkomma detta skarpa och urskillningslösa prisfall. Så – föga överraskande – drabbades några av de mest kända namnen i den europeiska lång/kort-hedgefondsektorn av stora förluster i början av augusti, då den globala marknaden rasade på grund av oro för att Europa inte skulle kunna hantera sin skuldkris. Fonder som förvaltas av Lansdowne Partners, Ridley Park Capital, Horseman Capital Management och Henderson Global Investors var bland de värst drabbade, vilket Wall Street Journal rapporterade, där några av dessa fonder har fått se hela årets ackumulerade vinster raderas ut.

Förlusterna kommer efter en period av omfattande nedgångar på de globala aktiemarknaderna. Under denna månad till och med den 15 augusti har S&P 500 tappat -6,7%, Russell 2000 Index, som följer USA: s Small Cap-aktier, har förlorat -9,8%, IFC Composite Index över tillväxtmarknaderna har fallit -10,9%, samt OMX Stockholm 30 Index som summerade till hela -16,92%. HFRX Index Equity Hedge är ner -4,85% till och med 16 augusti. Det följer en liten del av hedgefonduniverset som dagligen rapporterar avkastning till dataförmedlaren Hedge Fund Research och kan tas som en indikation på övergripande utveckling för hedgefonder. Inga siffror fanns vid denna tidpunkt ännu för specifikt nordiska förvaltare.

En London-baserad fond-i-fond-förvaltare säger till WSJ: “Generellt sett gick lång/kort-förvaltarna in i augusti med en netto lång exponering på cirka 45%. Detta betyder att de skulle ge ungefär hälften av vad marknaden gjorde. Vad gäller exempel på underavkastning, bör detta normalt tillskrivas större exponering mot tillväxtmarknader. Ofta har globala lång/kort-fonder en extra exponering mot tillväxtmarknader på långa sidan, då det är där de ser möjligheterna till tillväxt. De tenderar också att ha fler små och medelstora aktier som ofta går sämre i perioder av riskaversion.”

Lång/kort-förvaltare hamnade också i en knipa genom det nyligen införda förbudet mot blankning, som infördes av Frankrike, Italien, Belgien och Spanien. Alternative Investment Management Association (AIMA), kommenterade detta när organisationens vd Andrew Baker säger: ”- Vi tror inte att dessa förbud hjälper i det rådande marknadsläget. Tidigare erfarenheter har visat att förbud mot blankning inte hindrar marknaden från att falla och faktiskt kan förvärra volatiliteten. Oberoende akademiska forskningen stöder också denna slutsats.

Bild: (C) by Gerd Altmann_pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.