- Advertisement -
- Advertisement -

USA: BEKRÄFTAR KREDITBETYG AAA, NEGATIVA UTSIKTER – MOOODY’s

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Kreditvärderingsinstitutet Moody’s bekräftar USA:s
kreditbetyg Aaa efter höjningen av skuldtaket. Utsikterna är fortsatt negativa.

Det skriver Moody’s i ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

Moody’s skriver att de den 13 juli satte USA:s kreditbetyg på bevakning för
eventuell nedgradering på grund av en liten men stigande sannolikhet för att
regeringen skulle få ställa in betalningarna på sina obligationer till följd av
att ett misslyckande att höja skuldtaket. Att skuldtaket nu höjts har “i
praktiken eliminerat risken för en sådan default”, vilket leder till att Moody’s
bekräftar Aaa-betyget.

Moody’s skriver att den politiska överenskommelsen också innebär det första
steget nu tagits mot den långsiktiga finanspolitiska konsolidering som krävs för
att USA på lång sikt ska hålla sina skuldnivåer inom gränsen för ett Aaa-betyg.

Med de fortsatt negativa utsikter indikerar Moody’s att det finns en risk för en
nedgradering om “(1) det sker en försvagning av budgetdisciplinen det kommande
året, (2) ytterligare finanspolitiska åtgärder inte vidtas 2013, (3) de
ekonomiska utsikterna försämras betydligt eller (4) det sker en mer nämnvärd
ökning av den amerikanska statens upplåningskostnader än vad som för närvarande
väntas”, skriver Moody’s.

Kreditvärderingsinstitutet skriver att det ramverk som finns i
budgetöverenskommelsen med en kommitté som ska se över besparingsmöjligheter och
automatiska budgetbesparingar är oprövat och att tidigare försök med
finanspolitiska regler inte alltid har fungerat.

Dessutom kommer det enligt Moody’s troligen att krävas ytterligare åtgärder för
att på lång sikt försvara ett betyg på Aaa. Moody’s väntar sig att statsskulden
som andel av BNP i mitten av decenniet har stabiliserats inte alltför långt över
de 73 procent som väntas för 2012 och att det därefter följer en nedgång.

Vidare sätter nedrevideringar av BNP-statistik och den låga tillväxten under det
första halvåret 2011 frågetecken för styrkan i den potentiella tillväxten de
kommande åren, där en fortsatt mycket låg tillväxt gör finanspolitisk
konsolidering svårare att genomföra.

Slutligen noterar Moody’s att USA:s upplåningskostnader har varit fortsatt låga
trots de politiska osäkerheterna kring skuldtaket. Moody’s och andra bedömare
räknar med stigande räntor de kommande åren, men skulle upplåningskostnaderna
öka mer än väntat skulle hota ansträngningarna med en finanspolitisk
konsolidering.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -