Swedbank tar nästa steg – genomför ledningsförändringar

Som nästa steg i utvecklingen av Swedbank genomförs ett flertal ledningsförändringar. Göran Bronner, Swedbanks nuvarande riskchef, utses till ny finans- och ekonomidirektör. Till ny riskchef utses Håkan Berg, nuvarande affärsområdeschef för Baltisk Bankrörelse. Till ny chef för Baltisk Bankrörelse utses Birgitte Bonnesen, nuvarande chef för internrevision. Samtliga förändringar sker med omedelbar verkan.
– Swedbank har sedan 2009 haft fokus på att förbättra styrning av banken, minska riskerna, stärka kapitaliseringen, förlänga upplåningen och öka likviditetsreserverna. Vi har arbetat med att öka decentralisering och enskilda medarbetares beslutskraft med hjälp av tydliga rutiner och strukturer. Vi har kommit en bra bit på väg under två och ett halvt år, konstaterar Michael Wolf, Swedbanks VD och koncernchef.

– Nu går vi in i en ny fas där vi i större utsträckning kommer att fokusera på effektivitets-, process- och kvalitetsförbättringar. Med Göran Bronner som ny finans- och ekonomidirektör får jag en finans- och ekonomidirektör som har en bevisad kapacitet att kraftfullt genomföra dessa förändringar, säger Michael Wolf.

Göran Bronner är sedan mars 2009 riskchef för Swedbank. Innan dess var han delägare i och grundare av fonden Tanglin, från 2000 till 2009. Tidigare har han innehaft diverse chefspositioner på banken SEB, bland annat som ansvarig för SEB:s verksamhet i Asien under perioden 1997 till 2000.

Nuvarande chefen för Baltisk Bankrörelse, Håkan Berg, utses till ny Riskchef.

– Med Håkan Berg som ny riskchef får vi en person med lång och gedigen erfarenhet av bankens olika verksamheter. En styrka med Håkan som ny riskchef är att han har varit aktiv i att hantera bankens problemkrediter i Sverige under 90-talets svenska bankkris och haft en aktiv roll i arbetet med att lindra den finansiella krisen i de baltiska länderna, konstaterar Michael Wolf.

Håkan Berg har varit anställd i banken sedan 1985. Utöver att han sedan 2009 har varit chef för affärsområdet Baltisk Bankrörelse har han bland annat varit internrevisonschef, chef för affärsutveckling inom kontorsrörelsen i Förenings Sparbanken, regionchef i Stockholm och kontorschef.

Nuvarande internrevisionschefen i Swedbank, Birgitte Bonnesen, utses till ny chef för Baltisk Bankrörelse.

– Birgitte Bonnesen har lång erfarenhet av internationellt bankarbete inom Swedbank. Som chef för bankens internrevision är hon dessutom väl insatt i bankens alla delar. Med en internationellt erfaren chef med gedigen bakgrund inom koncernen, kommer Birgitte med full kraft fortsätta arbetet med att utveckla Baltisk Bankrörelse samt tillvarata de integrationsvinster som finns i bankens alla fyra hemmamarknader, avslutar Michael Wolf.

Birgitte Bonnesen efterträdde Håkan Berg som chef för bankens internrevision 2009. Hon är anställd i banken sedan 1987 och har haft ett stort antal chefspositioner inom dåvarande Swedbank Markets, bland annat som chef för CRM (bestående av ”Financial Institutions”-gruppen, ”Cash and Clearing”, ”Trade Finance” samt ”Custody”) mellan 2004 och 2009. Hon var chef för bankens kontakter med andra finansiella institutioner i Nordamerika, Europa, Baltikum och Norden mellan 1997 och 2001. Birgitte Bonnesen kommer att ingå i Swedbanks koncernledning.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 650 000 företagskunder med 321 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 juni 2011 uppgick balansomslutningen till 1 758 miljarder kronor.

Bild: (C) HLPhoto—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.