- Advertisement -
- Advertisement -

SEB:s Finanschefsindex – Konjukturoron har nått företagen

- Advertisement -

Finanschefsindex för augusti visar att konjunkturoron bland Sveriges finanschefer har ökat kraftigt sedan den förra mätningen i maj. Försämringen spänner över alla delkomponenter med den största försämringen noterad i affärsklimatet. Det försämrade affärsklimatet avspeglar sig i att oron för lägre efterfrågan återvänt med kraft efter den senaste tidens svaga tillväxtsignaler framförallt från USA tillsammans med fortsatta skuldproblem i Europa. En starkt bidragande faktor till den stora förändringen i indexet denna gång är att betydligt fler finanschefer oroar sig för utvecklingen på kreditmarknaden. Detta tydliggör kreditmarknadens nära sammankoppling med den statsfinansiella oron i delar av Europa.

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att finanscheferna fortfarande har en positiv förväntansbild om än betydligt svagare jämfört med den senaste mätningen i maj 2011. SEB:s Finanschefsindex får värdet 55 i augusti, ner från 62 i maj.

Försämrat affärsklimat och ökad konjunkturoro

Efter tre kvartal med stark tilltro till affärsklimatet ser vi ett kraftigt fall i denna variabel i augusti. Den senaste tidens statsskuldsoro i Europa samt osäkerheten kring USA:s tillväxt har satt tydliga spår. Trenden mot lägre vinstförväntningar bland finanscheferna har fortsatt trots de generellt starka rapporterna för årets andra kvartal. Andelen finanschefer som tror på förbättrat resultat för helåret har minskat till 56 procent, jämfört med 62 procent i maj och 69 procent i februari. Att vinstförväntningarna för 2011 jämfört med 2010 har försämrats sedan vår mätning i maj har flera möjliga förklaringar. Vi ser bland annat att oron för efterfrågan återigen har ökat, driven av den pågående skuldkrisen i Europa, krisen i mellanöstern och den svaga utvecklingen i den amerikanska ekonomin, säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med kreditanalytiker Disa Hammar har sammanställt rapporten.

Svagare finanser

En något oroande utveckling i denna mätning är att finanschefernas förtroende för det egna företagets finansiella situation så tydligt har försvagats. Även om de flesta fortfarande är positiva eller neutrala har andelen som bedömer situationen som gynnsam eller mycket gynnsam minskat till 59 procent från 86 procent i maj. Den mindre positiva synen på den finansiella ställningen reflekteras också i att finanscheferna i högre utsträckning skulle prioritera skuldneddragning vid ett eventuellt kassaöverskott och att intresset för finansiella investeringar ökat på bekostnad av strategiska investeringar, säger Hammar.

Färre prishöjningar i sikte

En annan intressant trend är att finanscheferna för tredje kvartalet i rad signalerar en svagare tro på prishöjningar på sitt företags produkter. Andelen som förväntar sig prishöjningar på 1-3 procent har fallit från 71 procent i vår mätning i februari i år till 47 procent i vår augustimätning, säger Lindahl.

Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för tjugoandra gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...