Fond-i-fondförvaltaren Merrant prisas

Stockholm (HedgeFonder.nu) – En ny Market Neutral-förvaltare från Stockholm har fått internationell uppmärksamhet och blivit nominerad och vunnit några av de mest erkända internationella utmärkelserna för hedgefonder.

Finalist: HFM Week “European Award för bästa av fond i hedgefonder nykomling” (maj 2011).

Finalist: InvestHedge “Global Award för bästa nya fonden för hedgefonder” (mars 2011). Vinnare: Hedgefonder Review “Europeiska priset för bästa nya fonden för hedgefonder” (oktober 2010).

Vinnare: Hedge Funds Review ”Bästa Nya Multistrategifond i Europa” (Oktober 2010).

3:e plats: BarclayHedge Recognition Award for Excellence “Net Return For June 2011” (juni 2011)

Med 85% positiva veckor och 100% positiva månader sedan starten i augusti 2009, där den största nedgången är -0,32% (på veckobasis, vi vill påminna dig om att de har 100% positiv månadsavkastning), är det osannolikt att din hjärtspecialist kommer att lägga in sitt veto mot en investering för fonden.

Merrant Alpha Select Fund är en diversifierad fond av hedgefonder som normalt har ca 10-15 positioner i sin portfölj, den genomsnittliga allokeringen är 7,6% av Merrants förvaltat kapital. Intressant att notera är att den årliga omsättningen i den underliggande portföljen är ganska hög, var tredje position ändras under året. “Vårt mål är att ha en verklig fond av fonder”, säger Ulf Sedig “högt alfa, mycket likvida. Även de bästa fonderna tenderar att hamna i för mycket Beta, för mycket korrelation till aktiemarknaden.”

Underliggande strategier måste visa förmåga att skapa betydande alfa och låg korrelation med andra investeringar och den bredare marknaden i en stringent due diligence-processen som alltid utförs av minst två medarbetare inom Merrants investeringsteam. Avgörande är att fonderna måste kunna visa minst tre års historik och ha minst 100 miljoner USD i förvaltat kapital, för att nämna några av kriterierna. Med erfarenheterna från 2008 i färskt minne, är även en gedigen infrastruktur och tillförlitlighet till förvaltarnas värderingar, erfarenhet och handelstrategier faktorer som också studeras mycket mer ingående.

Investeringsteamet runt fondförvaltarna Ulf Sedig och Rolf Hagekrans söker vanligtvis de underliggande förvaltarna företrädesvis inom strategiernaRelative Value, Pair Trading , indexomviktningar och andra arbitragestrategier. “På grund av oacceptabelt stor Beta exponering, hög volatilitet och ofördelaktiga villkor för inlösen”, berättar Merrant, faller ofta strategier som Managed Futures, Global Macro, Distressed Securities och Long/Short aktiefonder med hög nettoexponering, bort från deras investeringsbara universum.

Den typiskt investeringsprocessen tar minst 3-4 månader, från den första formella databasanalysen där omkring 90% av förvaltarna filtreras bort, till den due-diligence som görs genom besök hos fondbolagen, där man träffar nyckelpersonerna personligen och bl.a. en genomgång av förvaltarnas administrativa struktur sker.

Merrants nettoavkastning sedan starten 2009 uppgår ackumulerat till 14,5% (per juni 2011) medan HFRI FoF Index gav 9,95% under samma period, vilket är trevligt. Men det är här det blir intressant: detta uppnåddes med en standardavvikelse på 1,68% (4,12% för HFRI och 15,86% för MSCI World) där den sämsta månaden av förvaltning hittills är +0,05% (-2,6% för index), vilket resulterar i en Sharpe-kvot på lysande 4,2 – en siffra som mer än väl överglänser HFRI FoF Index respektabla 1,43.

I juli 2011 gav Merrant Alpha Select Fund en avkastning på +0,22% och ackumulerat under 2011 (t.o.m. juli)  är fonden upp 2,84%.

Bild: (C) fuxart—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.