BERNANKE: HAR VERKTYG ATT STIMULERA TILLVÄXT

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve har fortfarande verktyg för att stimulera tillväxten, och FOMC-mötet i september förlängs till två dagar för att ge utrymme för en utförligare diskussion om ekonomin och Feds möjliga respons.

Det sade Fed-chefen Ben Bernanke i ett anförande inför Federal Reserve Kansas City:s årliga symposium i Jackson Hole på fredagen, enligt Bloomberg News.

Bloomberg News noterade att Fed-chefen inte erbjöd några detaljer eller signaler om när centralbanken kan tänkas att använda sina verktyg.

“Även om det definitivt finns viktiga problem förefaller det inte som att tillväxtfundamenta i USA har förändrats permanent av chockerna de senaste fyra åren. Det kanske kommer att ta lite tid men vi kan rimligen räkna med att få se en återgång till en tillväxttakt och sysselsättningsnivåer som är konsistenta med dessa underliggande fundamenta”, sade han.

Ben Bernanke upprepade budskapen i samband med FOMC-mötet den 9 augusti om att återhämtningen var betydligt långsammare än väntat och att banken är redo att använda ytterligare verktyg vid behov för att stödja ekonomin.

“Federal Reserve kommer definitivt göra allt den kan för att återställa höga nivåer för tillväxt och sysselsättning i ett sammanhang av prisstabilitet”, sade han.

Fed-chefen upprepade samtidigt tidigare uppmaningar till kongressen att anta en trovärdig plan för att minska budgetunderskotten på längre sikt, utan att skada tillväxten på kort sikt.

Han sade att trots de stora svårigheter som den amerikanska ekonomin står inför så förväntar han sig att den långsiktiga tillväxtpotentialen i ekonomin inte i någon större utsträckning har påverkats av krisen eller recessionen, förutsatt att landet vidtar de nödvändiga åtgärderna för att säkra en sådan utveckling.

Den extraordinärt höga nivån på långtidsarbetslösheten innebär ökad brådska att lyfta sysselsättningstillväxten, men Fed kan inte göra det på egen hand.

“Det mesta av den ekonomiska politiken som stödjer en robust ekonomisk tillväxt på lång sikt ligger utanför centralbankens område”, sade han.

Han sade att även om Federal Reserve fortsatt förväntar sig en dämpad återhämtning som senare kommer att tillta i styrka, så har Fed nu dragit ned sina utsikter för tillväxttakten under de kommande kvartalen.

Med råvarupriser och andra importpriser som dämpas och med de långsiktiga inflationsförväntningarna som förblir stabila, så förväntar sig Fed att inflationen ska gå ned de kommande kvartalen, till nivåer på eller under de 2 procent, eller något mindre, som Fed-ledamöterna anser vara förenligt med Feds dubbla mandat.

Han konstaterade att den ekonomiska läkningsprocessen kommer att ta en tid, och det kan bli bakslag längs vägen.

“Dessutom måste vi förbli vaksamma på riskerna mot återhämtningen, inklusive de finansiella riskerna”, sade han.

Han sade att bostadsmarknaden, som varit en viktig drivkraft för återhämtningen efter tidigare recessioner, nu bromsar en “naturlig återhämtningsprocess”. Den finansiella stressen har varit och fortsätter också att vara en viktig hämsko på tillväxten. Kraftig volatilitet och riskaversion på marknaderna har återvänt som
en reaktion på oro för den europeiska skuldkrisen och utvecklingen relaterad till USA:s finansiella situation.

Ben Bernanke konstaterade att de policyansvariga står inför en rad svåra beslut, som relaterar både till de kortsiktiga som långsiktiga utmaningarna.

“Jag hyser däremot inga tvivel om att dessa utmaningar kan hanteras, och att de fundamentala styrkorna i vår ekonomi så småningom kommer att återförsäkras. Federal Reserve kommer definitivt att göra allt den kan för att återställa en hög tillväxttakt och sysselsättning i en kontext av prisstabilitet”, sade han.

Bild: (C) Olivier—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.