- Advertisement -
- Advertisement -

Skarpt fall i SEB:s Boprisindikator – Hushållen betydligt mer negativa till bostadsmarknaden

- Advertisement -

Andelen svenska hushåll som räknar med stigande bostadspriser det kommande året är betydligt lägre än för en månad sedan, och betydligt fler hushåll än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för juli, som därmed faller kraftigt. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2,2 procent om ett år och 7 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 42 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 51 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger på 33 procent mot förra månadens nivå, 22 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 20 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i julimätningen på 9, en nedgång med 20 enheter sedan förra månaden.

– Greklandskrisen och stigande räntekostnader, som för många hushåll innebär mindre pengar i plånboken än förra året, ligger sannolikt bakom att hushållen blivit mer negativa till bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 2,19 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,19 procent, att jämföra med 2,20 procent i junimätningen.

– Hushållen tror att Riksbanken kommer att höja räntan en enda gång under det kommande året. Det är väsentligt under Riksbankens egen ränteprognos, säger Gunilla Nyström.

Fler hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

– Eftersom hushållen tror att reporäntan kommer att höjas marginellt framöver är det naturligt att inte fler tänker binda sina boräntor.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 29 juni till 6 juli 2011.

Bild: (C) Markus-Bormann—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -