- Advertisement -
- Advertisement -

Skarpt fall i SEB:s Boprisindikator – Hushållen betydligt mer negativa till bostadsmarknaden

- Advertisement -

Andelen svenska hushåll som räknar med stigande bostadspriser det kommande året är betydligt lägre än för en månad sedan, och betydligt fler hushåll än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för juli, som därmed faller kraftigt. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2,2 procent om ett år och 7 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 42 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 51 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger på 33 procent mot förra månadens nivå, 22 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 20 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i julimätningen på 9, en nedgång med 20 enheter sedan förra månaden.

– Greklandskrisen och stigande räntekostnader, som för många hushåll innebär mindre pengar i plånboken än förra året, ligger sannolikt bakom att hushållen blivit mer negativa till bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 2,19 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,19 procent, att jämföra med 2,20 procent i junimätningen.

– Hushållen tror att Riksbanken kommer att höja räntan en enda gång under det kommande året. Det är väsentligt under Riksbankens egen ränteprognos, säger Gunilla Nyström.

Fler hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

– Eftersom hushållen tror att reporäntan kommer att höjas marginellt framöver är det naturligt att inte fler tänker binda sina boräntor.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 29 juni till 6 juli 2011.

Bild: (C) Markus-Bormann—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -