SCB: ARBETSLÖSHET 8,8% I JUNI (SME 8,6%)

STOCKHOLM (Direkt) Arbetslösheten var 8,8 procent i juni, upp från 7,9 procent i maj, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en arbetslöshetsnivå på 8,6 procent.

I juni 2010 uppgick arbetslösheten till 9,5 procent, upp från 8,8 procent i maj.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 7,5 procent i juni 2011, ned från 7,7 procent månaden före.

Antalet sysselsatta personer steg med 97.000 personer justerat för avrundningar, till 4,754 miljoner, i juni, jämfört med samma månad 2010. Förändringen är statistiskt säkerställd.

Antalet personer i arbete ökade med 110.000 personer i juni, jämfört med samma månad 2010, vilket är statistiskt säkerställt.

Antalet fast anställda ökade med 86.000, medan de tidsbegränsade jobben ökade med 26.000.

Antalet arbetslösa uppgick i juni till 458.000 personer. Av dessa var 142.000 heltidsstuderande som sökt arbete.

Ungdomsarbetslösheten 15-24 år var 28,6 procent, eller 238.000 personer, vilket innebär en minskning med 6.000 personer jämfört med i juni 2010. Detta är inte statistiskt säkerställt.

Arbetskraften ökade med 67.000 personer, vilket är statistiskt säkerställt.

Samtidigt minskade antalet personer utanför arbetskraften med 13.000, vilket inte är statistiskt säkerställt.

Antalet utförda arbetstimmar i genomsnitt per vecka uppgick till 138,1 miljoner under juni, en minskning med 7,2 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad 2010, vilket är statistiskt säkerställt. Justerat för skillnader i semesterledighet och liknande innebär det en ökning med 2,2 procent jämfört med juni 2010.

Bild: (C) granata68—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.