IMF: BETONAR VIKTEN TA ITU MED SVAGHETER EFTER STRESSTEST

STOCKHOLM (Direkt) Den internationella valutafonden, IMF, välkomnar de EU-omfattande stresstesten som utfördes av den europeiska
banktillsynsmyndigheten, EBA, och den förstärkta metodologi och antaganden som har används i scenarierna.

Det skriver IMF i ett uttalande på fredagen.

“Särredovisningen av den väldigt detaljerade informationen som följer med publiceringen av resultaten av stresstesten gör det möjligt för
marknadsaktörerna att själva avväga soliditeten hos de banker som deltagit i testen. Vi hoppas att denna förhöjda nivå av transparens blir ett bestående kännetecken på nationell nivå”, skriver IMF.

IMF anser att det är viktigt att nationella myndigheter har förbundit sig att omgående ta itu med de fickor av sårbarhet som påvisas genom stresstesten, och förespråkar kraftfullt att nödvändiga åtgärder genomförs för att effektivt ta itu med svagheter inte bara i de institutioner som har misslyckats, utan även i banker som klarade stresstesten med liten marginal.

Mer generellt betonar IMF vikten av att ytterligare förstärka kapitalbuffertar.

Bild: (C) igor—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.