Hög risk + hög risk = låg risk

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Devisen ”Hög risk + hög risk = låg risk” möttes kunderna av när de i slutet av 90-talet klev in i lobbyn hos en av Sveriges mest kända affärsbanker. Rådet var att köpa aktier i olika branscher och regioner eftersom tex börserna i Moskva och Stockholm inte fullt ut var korrelerade. Problemet med denna typ av riskspridning blev tydligt med kraftiga globala börsras – Det vill säga de tidpunkter då portföljen verkligen behövde skyddas.
2011 är låg korrelation mer i ropet än någonsin. Devisen nu är att en portfölj med okorrelerade trading strategier och / eller tillgångsslag sänker portföljens standardavvikelse till en bråkdel av aktiemarknaden. Den låga korrelationen kan också se ut att skydda mot djupa värdeminskningar om man lyfter fram de fåtal strategier som har lägst korrelation till börsen (tex managed futures, short biased). Det finns ett par problem med lågkorrelationsfilosofin och nummer ett är att låg korrelation de facto innebär att positionerna vars korrelation är låg kommer periodvis att vara fullt ut korrelerade. Att addera en lågkorrelerad tillgång till aktieportföljen är inte samma sak som ett köpa en hedge. Problem nummer två ligger i risken att addera hedgefonder som förbättrar portföljens riskavvägda avkastning, utan att grundligt utvärdera fonden på dess egna meriter. Det är fullt möjligt att addera en fond med för hög standardavvikelse till en portfölj och faktiskt sänka den simulerade volatiliteten, så länge korrelationen till övriga positioner är låg. Denna dolda risk visar sitt fula ansikte när portföljens tillgångar plötsligt korrelerar med varandra, så som under de irrationella (sett ur statistsikt perspektiv) marknadsförhållandena under 2008 (eller Black Monday) då de flesta alternativa strategier korrelerade med börsen.
Vi rekommenderar våra kunder att utvärdera varje fond eller trading strategi utifrån dess egna meriter. För att skydda portföljen rekommenderar vi aktiva strategier som är riktade mot de enskilda positionerna i portföljen. Att aktivt hantera risken för en portfölj bestående av olika alternativa strategier kräver löpande due dilligence och system som regelbundet indikerar när skydd ska sättas in för varje position, samt att man som förvaltare har tillgång till verktygen (CDS, Vix terminer etc). Denna riskhantering är komplicerad och därmed kostsam så det är värt att överväga om det är mer effektivt att ha en extern förvaltare som sköter de alternativa investeringarna än att sköta dessa internt.
 
Share.

About Author

Gustav Gennow är redaktör på HedgeFonder.nu. Vid sidan av sitt arbete för HedgeFonder.nu driver GG Inscap. GG har tidigare arbetat för en schweizisk privatbank samt med försäkringsförmedling. GG är ekonom från Lunds Universitet med en magister i strategi och informationssystem.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.