ECB: POLITIKER FÖRVÄNTAS UNDVIKA SELEKTIV DEFAULT

STOCKHOLM (Direkt) ECB förväntar sig att europeiska politiker håller sig till åtagandet att undvika en selektiv default i Grekland.

Det sade Jürgen Stark, ledamot av ECB:s direktion, till Boersen-Zeitung på onsdagen, rapporterar Bloomberg News.

“Vi förmodar att regeringarna håller sig till det som har beslutats och den 23 till 24 juni beslutade de att undvika en selektiv default”, sade han till den tyska tidningen.

Nu debatteras det hur till vida detta beslut ska återkallas, vilket visar på halveringstiden rörande politiska uttalanden.

“Det är politiskt jojoande”, sade han och hoppades att politiker nu slutar fingra och i stället sänder en klar signal till marknaden på torsdagen att “man kan lita på Europa”.

Enligt Jürgen Stark är det “tekniskt möjligt” att involvera den privata sektorn utan att det klassas som en selektiv default eller default. Han sade att ECB hade påtalat att EFSF ska få befogenhet att köpa statspapper på andrahandsmarknaden.

“Men jag kan även säga att det inte kan uteslutas att också en sådan lösning skulle kunna ses som en kredithändelse av marknadsspelare”, sade ECB-direktionsledamoten.

Enligt honom är det av yttersta vikt att politiker ger ett tydligt svar på
vilket sätt som den privata sektorn ska delta. Att involvera den privata sektorn är samtidigt “mer komplicerat än tänkt och de som vill blanda in de privata långivarna måste ha konsekvenserna i åtanke”, sade Stark.

“En involvering av den privata sektorn kan till och med komma att kosta
skattebetalare mer i slutändan”, enligt honom.

Han påpekade vidare att ECB inte kommer att acceptera grekiska statspapper som säkerhet vid en default.

“Vi kommer inte att ändra på våra regler och vi kommer inte att öka vår risk till följd av en eventuell involvering av privata kreditorer”, fastslog han vidare.

Bild: (C) by_sassi_pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.