Adrigo: Ned i juni månad – upp H1/-11

Adrigo Hedge stängt första halvan av verksamhetsåret 2011 med den största nedgången i deras NAV hittills under 2011. Utvecklingen i juni resulterade i en nedgång med -1,1% för månaden, men resultatet hittills i år visar fortfarande svarta siffror med en uppgång på +1,44%. Nordiska aktieindex föll tillbaka -5,8% i juni till följd av hög volatilitet, med risken för en grekisk statskonkurs och dämpad tillväxt i den kinesiska ekonomin som huvudteman.
De nyligen adderade positionerna i mid-cap-bolagen Nibe (värmepumpar) och AAK (specialfetter) bidrog positivt till fonderna avkastning. Adrigo Hedge har avkastat 35,9% sedan start justerat för utdelning. Under samma period har STIBOR 1M gett 11,4% och OMX N40-index har fallit med -10,6%.
Riskjusterat (12 månader) fortsätter fonden att visa imponerande statistik, med en standardavvikelse på 4,23% och en Sharpe-kvot väl över den kritiska nivån 1,0 – uppgående till goda 2,29. Det sammanlagda resultatet sedan starten i december 2006 är 35,9%.

Bild: (C) Blotty-Dreamstime.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.