“Den arabiska våren” kostar företagen

Ett halvår* efter starten på oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern, räknar företagen runt om i världen kostnaderna för oron.

De senaste resultaten från Grant Thorntonundersökningen visar att samtidigt som regionen fortsätter att genomgå stora politiska förändringar, säger mer än en femtedel (22 %) av de intervjuade företagen runt om i världen att oron har haft en negativ inverkan på deras företag. Andelen är högst i Nordamerika där en fjärdedel av företagen (26 %) säger sig ha haft en negativ påverkan. I Sverige säger sig bara 15 procent av de tillfrågade företagen ha blivit negativt påverkade. När företagen får frågan om situationen påverkar deras planer på att göra affärer i regionen, svarar tio procent av företagen globalt att sannolikheten nu är mindre att de ska göra affärer där. I Sverige är den siffran bara fyra procent, medan tre procent faktiskt säger att sannolikheten att göra affärer nu har ökat. I de 39 länder som undersökningen gjorts är det de turkiska företagen som påverkats mest. Där har över hälften (53 %) upplevt en negativ påverkan och 44 procent av de turkiska företagen har en lägre sannolikhet att göra affärer i regionen efter oroligheterna. Grant Thornton tror att regionen ska ses av företag som ett område med möjligheter för framtiden, trots revolterna.

Intervjuerna har gjorts i maj med ca 2700 företag, varav 200 svenska medelstora företag.

Ed Nusbaum, CEO på Grant Thornton International, kommenterar:

– De nordamerikanska företagen respons på den arabiska våren är ett typexempel på vad vi sett runt om i världen. Det är förståeligt att oron har haft en negativ inverkan och i synnerhet för de företag som har stark koppling till regionen. För dessa företag blir det extra akut. Oro över att revolterna komma att smitta till andra länder och ökade oljepriser har inte bidragit till att hjälpa den stapplande ekonomiska återhämtningen i världen. Och med situationen i Yemen och Syrien, som verkar intensifieras, får man räkna med att företagen kommer att få räkna kostnaderna ännu en tid framöver.

– Företagen har under det första halvåret i år haft en rad problem att hantera som ett resultat av den arabiska våren. Bränslekostnaderna har ökat, vilket har påverkat produktions-kostnaderna. Det finns också en direkt inverkan på orderböckerna som företagen känt av när försörjningsvägar mellan dessa länder har störts. Regeringarna i de oroliga länderna har fokuserat på politiska frågor och inte handel. Turkiet till exempel, har blivit hårdast drabbat, där säger över hälften av företagen att de känt av en negativ påverkan. Mellanöstern är en viktig exportmarknad för de turkiska företagen.

– Trots dessa omedelbara effekter ser den långsiktiga prognosen hoppfull ut. Den överväldigande majoriteten av företagen ser inte den nuvarande oron som ett framtida hinder att växa eller investera i Mellanöstern eller Nordafrika. Allt eftersom regionen öppnas upp för investeringar utifrån, kommer den att bli viktig för världsekonomins långsiktiga tillväxtmöjligheter och bör ses som ett område med verklig potential. Det är absolut en region som vi på Grant Thornton kommer att hålla ögonen på under de närmaste åren framöver.

* en våg av demonstrationer och protester i Mellanöstern och Nordafrika har ägt rum sedan december 2010.

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) ger under 2011 insikt i åsikter och förväntningar i över 11 000 privatägda företag i hela 39 länder. De resultat som nu publiceras baseras på ca 2700 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under maj 2011. I Sverige har 200 företag med 50-500 anställda intervjuats för denna del av undersökningen. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

Bild: (C) aboutpixel.de—jutta-rotter

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.