- Advertisement -
- Advertisement -

“Den arabiska våren” kostar företagen

- Advertisement -

Ett halvår* efter starten på oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern, räknar företagen runt om i världen kostnaderna för oron.

De senaste resultaten från Grant Thorntonundersökningen visar att samtidigt som regionen fortsätter att genomgå stora politiska förändringar, säger mer än en femtedel (22 %) av de intervjuade företagen runt om i världen att oron har haft en negativ inverkan på deras företag. Andelen är högst i Nordamerika där en fjärdedel av företagen (26 %) säger sig ha haft en negativ påverkan. I Sverige säger sig bara 15 procent av de tillfrågade företagen ha blivit negativt påverkade. När företagen får frågan om situationen påverkar deras planer på att göra affärer i regionen, svarar tio procent av företagen globalt att sannolikheten nu är mindre att de ska göra affärer där. I Sverige är den siffran bara fyra procent, medan tre procent faktiskt säger att sannolikheten att göra affärer nu har ökat. I de 39 länder som undersökningen gjorts är det de turkiska företagen som påverkats mest. Där har över hälften (53 %) upplevt en negativ påverkan och 44 procent av de turkiska företagen har en lägre sannolikhet att göra affärer i regionen efter oroligheterna. Grant Thornton tror att regionen ska ses av företag som ett område med möjligheter för framtiden, trots revolterna.

Intervjuerna har gjorts i maj med ca 2700 företag, varav 200 svenska medelstora företag.

Ed Nusbaum, CEO på Grant Thornton International, kommenterar:

– De nordamerikanska företagen respons på den arabiska våren är ett typexempel på vad vi sett runt om i världen. Det är förståeligt att oron har haft en negativ inverkan och i synnerhet för de företag som har stark koppling till regionen. För dessa företag blir det extra akut. Oro över att revolterna komma att smitta till andra länder och ökade oljepriser har inte bidragit till att hjälpa den stapplande ekonomiska återhämtningen i världen. Och med situationen i Yemen och Syrien, som verkar intensifieras, får man räkna med att företagen kommer att få räkna kostnaderna ännu en tid framöver.

– Företagen har under det första halvåret i år haft en rad problem att hantera som ett resultat av den arabiska våren. Bränslekostnaderna har ökat, vilket har påverkat produktions-kostnaderna. Det finns också en direkt inverkan på orderböckerna som företagen känt av när försörjningsvägar mellan dessa länder har störts. Regeringarna i de oroliga länderna har fokuserat på politiska frågor och inte handel. Turkiet till exempel, har blivit hårdast drabbat, där säger över hälften av företagen att de känt av en negativ påverkan. Mellanöstern är en viktig exportmarknad för de turkiska företagen.

– Trots dessa omedelbara effekter ser den långsiktiga prognosen hoppfull ut. Den överväldigande majoriteten av företagen ser inte den nuvarande oron som ett framtida hinder att växa eller investera i Mellanöstern eller Nordafrika. Allt eftersom regionen öppnas upp för investeringar utifrån, kommer den att bli viktig för världsekonomins långsiktiga tillväxtmöjligheter och bör ses som ett område med verklig potential. Det är absolut en region som vi på Grant Thornton kommer att hålla ögonen på under de närmaste åren framöver.

* en våg av demonstrationer och protester i Mellanöstern och Nordafrika har ägt rum sedan december 2010.

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) ger under 2011 insikt i åsikter och förväntningar i över 11 000 privatägda företag i hela 39 länder. De resultat som nu publiceras baseras på ca 2700 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under maj 2011. I Sverige har 200 företag med 50-500 anställda intervjuats för denna del av undersökningen. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

Bild: (C) aboutpixel.de—jutta-rotter

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...