PMI sjönk till 56,1 i maj 2011

– och ger signaler om en nedväxling i industrikonjunkturen
PMI-totalt föll med 3,7 indexenheter till 56,1 i maj jämfört med 59,8 i april. Det är den lägsta nivån sedan november 2009 och innebär att den svenska industrikonjunkturen har tappat ytterligare fart under våren även om PMI alltjämt befinner sig i tillväxtzonen.

Samtliga delkomponenter i PMI sjönk under maj månad. Orderingången svarade för det största negativa bidraget till att totalindexet minskade, följt av sysselsättning och företagens leveranstider. Industrins lager steg och gav ett negativt bidrag till PMI vilket delvis kan förklaras av den lägre produktionsökningstakten.

Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret är i stort sett oförändrade och signalerar fortsatt expansion i svensk industriproduktion även om ökningen i företagens orderingång trendmässigt har dämpats de senaste månaderna.

Det kraftiga prisfallet på de globala råvarumarknaderna den senaste månaden kan sannolikt förklara den stora nedgången i indexet för leverantörernas råvaru- och insatsvarupriserna från 74,5 i april till 63,5 i maj.

Bild: (C) by Markus Wegner-pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.