- Advertisement -
- Advertisement -

PMI sjönk till 56,1 i maj 2011

- Advertisement -

– och ger signaler om en nedväxling i industrikonjunkturen
PMI-totalt föll med 3,7 indexenheter till 56,1 i maj jämfört med 59,8 i april. Det är den lägsta nivån sedan november 2009 och innebär att den svenska industrikonjunkturen har tappat ytterligare fart under våren även om PMI alltjämt befinner sig i tillväxtzonen.

Samtliga delkomponenter i PMI sjönk under maj månad. Orderingången svarade för det största negativa bidraget till att totalindexet minskade, följt av sysselsättning och företagens leveranstider. Industrins lager steg och gav ett negativt bidrag till PMI vilket delvis kan förklaras av den lägre produktionsökningstakten.

Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret är i stort sett oförändrade och signalerar fortsatt expansion i svensk industriproduktion även om ökningen i företagens orderingång trendmässigt har dämpats de senaste månaderna.

Det kraftiga prisfallet på de globala råvarumarknaderna den senaste månaden kan sannolikt förklara den stora nedgången i indexet för leverantörernas råvaru- och insatsvarupriserna från 74,5 i april till 63,5 i maj.

Bild: (C) by Markus Wegner-pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Evolution in Hedge Fund Investing with LGT Collaboration

Stockholm (HedgeNordic) – Since Peter Ragnarsson assumed the role of Head of Alternatives at PRI Pensionsgaranti in 2015, the Swedish pension insurer has significantly...

Borea Expands Sustainability Focus with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has expanded its management team with the hiring of Iselin Ahmer Solberg as a corporate...

Schroders Strengthens Nordic Client Team

Stockholm (HedgeNordic) – Schroders is expanding its client relationship capabilities in the Nordics with the appointment of Ludvig Löfving as a Client Director. He...

The Lynx Constellation Is Brightening Up

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management made headlines in late 2019 with the launch of its pure-play machine learning strategy, Constellation, as a standalone...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -