- Advertisement -
- Advertisement -

PMI sjönk till 56,1 i maj 2011

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

– och ger signaler om en nedväxling i industrikonjunkturen
PMI-totalt föll med 3,7 indexenheter till 56,1 i maj jämfört med 59,8 i april. Det är den lägsta nivån sedan november 2009 och innebär att den svenska industrikonjunkturen har tappat ytterligare fart under våren även om PMI alltjämt befinner sig i tillväxtzonen.

Samtliga delkomponenter i PMI sjönk under maj månad. Orderingången svarade för det största negativa bidraget till att totalindexet minskade, följt av sysselsättning och företagens leveranstider. Industrins lager steg och gav ett negativt bidrag till PMI vilket delvis kan förklaras av den lägre produktionsökningstakten.

Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret är i stort sett oförändrade och signalerar fortsatt expansion i svensk industriproduktion även om ökningen i företagens orderingång trendmässigt har dämpats de senaste månaderna.

Det kraftiga prisfallet på de globala råvarumarknaderna den senaste månaden kan sannolikt förklara den stora nedgången i indexet för leverantörernas råvaru- och insatsvarupriserna från 74,5 i april till 63,5 i maj.

Bild: (C) by Markus Wegner-pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leadership Changes at AMF

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish occupational pension fund AMF is set for a leadership change, appointing its head of asset management, Tomas Flodén, as the...

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -