- Advertisement -
- Advertisement -

PMI sjönk till 56,1 i maj 2011

- Advertisement -

– och ger signaler om en nedväxling i industrikonjunkturen
PMI-totalt föll med 3,7 indexenheter till 56,1 i maj jämfört med 59,8 i april. Det är den lägsta nivån sedan november 2009 och innebär att den svenska industrikonjunkturen har tappat ytterligare fart under våren även om PMI alltjämt befinner sig i tillväxtzonen.

Samtliga delkomponenter i PMI sjönk under maj månad. Orderingången svarade för det största negativa bidraget till att totalindexet minskade, följt av sysselsättning och företagens leveranstider. Industrins lager steg och gav ett negativt bidrag till PMI vilket delvis kan förklaras av den lägre produktionsökningstakten.

Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret är i stort sett oförändrade och signalerar fortsatt expansion i svensk industriproduktion även om ökningen i företagens orderingång trendmässigt har dämpats de senaste månaderna.

Det kraftiga prisfallet på de globala råvarumarknaderna den senaste månaden kan sannolikt förklara den stora nedgången i indexet för leverantörernas råvaru- och insatsvarupriserna från 74,5 i april till 63,5 i maj.

Bild: (C) by Markus Wegner-pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -