- Advertisement -
- Advertisement -

Ökad osäkerhet sänker börsen

- Advertisement -

(Svensk Fondservice AB) Den senaste tiden har präglats av ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. De två främsta orosmomenten är utvecklingen för den Sydeuropeiska skuldsaneringen och återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Utsikterna för 2011 är dock fortsatt goda även om risken ökat.

Trots en rekordstark rapportsäsong (första kvartalet) med vinstnivåer som överträffar det mesta har inte börsen velat lyfta. Mönstret är likartat på många marknader även om de svenska börsbolagen sticker ut i en internationell jämförelse. Den ökade osäkerheten har lett till fallande aktiekurser på världens börser.

Orsakerna till detta är flera, när det gäller den Sydeuropeiska skuldkrisen så är det främst fyra saker som hänger i luften och oroar. Den första förklaringen är utvecklingen för skuldsaneringen i Grekland, Portugal, Spanien och även Irland som alla har omfattande sparprogram framför sig. Det andra är osäkerheten inför Eurozonens finansministermöte den 20 juni som ju ska ta ställning till Portugals första nödlån. Det tredje är att det eventuellt beslutas om nya krislån till Grekland och osäkerheten om dess utformning och omfattning.
Och det fjärde är de nya bankstresstester som ska genomföras oroar aktiemarknaden.

Att den europeiska valutan Euron klarar krisen så pass bra beror fortsatt på att framförallt Tyskland med även stora delar av norra Europa utvecklats starkt. Den svenska kronans segertåg ser också ut att kunna fortsätta med stöd av de fina statsfinanserna givet att inte den Europiska krisen fördjupas ytterligare. I ett sådant läge lär även den svenska kronan drabbas.

Samtidigt finns det inte heller mycket som talar för en snabb försämring av börsbolagens utveckling och inte heller dagens värdering av börsen ser särskilt ansträngd ut. Det som snabbt skulle kunna ändra den bilden är om inflationen och räntorna skjuter snabbt i höjden.
Ett scenario som vi nogsamt studerar men som vi i nuläget inte tror kommer att drabba marknaden särskilt hårt under 2011. Ur ett värderingsperspektiv är det alltså inte mycket som talar för någon större börsnedgång utan snarare för att den senaste tidens nedgång är en korrigering i den långsiktigt stigande trenden. Det är en god grund att utgå ifrån.

Mer oroväckande är att de senaste veckornas amerikanska makrostatistik har börjat hacka betänkligt. Frågan som alla med rätta ställer sig är om inbromsningen endast är kortsiktig och en följd av höga mat- och råvarupriser eller om utvecklingen är mer långsiktigt? Svensk Fondservice bedömning är precis som amerikanska Fed att försvagningen är av kortsiktig karaktär och att den mer långsiktiga återhämtningen skjuter fart igen under hösten. Vi håller
ett extra öga på den amerikanska sysselsättningsstatistiken som kommit in svagt på senare tid.

Fram till dess att vi får vårt scenario bekräftat väljer vi att sänka risknivån i delar av vår förvaltning för att skydda oss mot ytterligare bakslag på de finansiella marknaderna.

Trots avmattningen står Svensk Fondservice fast vid åsikten att utsikterna för 2011 är fortsatt goda. Den globala återhämtningen är relativt intakt och amerikansk ekonomi ser ut att kunna växa med knappt 3 procent i år.

Svensk Fondservice portföljstrategier har backat en aning i spåren av den senaste tiden turbulens. Sett till de stora svängningarna har strategierna dock klarat första halvåret hyfsat med marginella nedgångar för våra högriskstrategier. Vår strategi Stabil, som har låg risk, noterar en uppgång på knappt 3 procent.

Svensk Fondservice ökade exponering mot USA och Ryssland tidigare under året har ännu inte betalat sig i svenska kronor. Dow Jones Index är förvisso upp med några procent men den amerikanska dollarn har fortsatt att tappa i värde kontra den svenska kronan. Den minskad exponering mot tillväxtmarknader har visat sig vara helt korrekt under årets första fem månader.

Det är inte många aktiemarknader som är upp i år. Räknat i svenska kronor så noterar Nordamerikanska aktier en nedgång på drygt 4 procent, japanska aktier är ned med 13 procent och Latinamerika noterar en nedgång på 10 procent. Världsindex har hittills i år backat med cirka 4 procent, den europeiska aktiemarknaden är i princip oförändrad och de flesta tillväxtmarknader uppvisar betydande nedgångar.

Johan Bergsgård (Bild)
Ansvarig förvaltare

Johan har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och är auktoriserad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm. De senaste femton åren har Johan bland annat arbetat som fondförvaltare, aktieanalytiker och ekonomijournalist.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...