- Advertisement -
- Advertisement -

Lars Jonung föreslås som ny ordförande i Finanspolitiska rådet

- Advertisement -

Finanspolitiska rådet har idag föreslagit regeringen att utse professor Lars Jonung till ny ordförande i rådet. Samtidigt föreslås professor John Hassler bli ny vice ordförande och Eva Lindström ny ledamot. Rådet har redan tidigare föreslagit professor Steinar Holden som ny ledamot samt att docenterna Michael Bergman och Helena Svaleryd ska kvarstå som ledamöter. Lars Jonung är född 1944. Han är professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Han har tidigare varit bl a forskare vid EU-kommissionen i Bryssel och professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
John Hassler är född 1960. Han är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet och för närvarande bl a ledamot i European Economic Advisory Group vid CESifo i München. Steinar Holden är född 1961. Han är professor i nationalekonomi vid Økonomisk Institutt, Oslo universitet, ordförande i norska finansdepartementets rådgivande organ för modell- och metodfrågor och vetenskaplig rådgivare till Norges Bank. Holden har tidigare bl a varit ordförande i flera offentliga utredningar i Norge. Eva Lindström är född 1957. Hon är ordförande i Myndigheten för vårdanalys och har tidigare bl a varit riksrevisor och budgetchef på Finansdepartementet. Enligt Finanspolitiska rådets instruktion utser regeringen ledamöter efter förslag från rådet självt. Rådet hade tidigare åtta ledamöter. Enligt den nya instruktion som gäller från 1 juli i år minskar antalet ledamöter till sex. Fem tidigare ledamöter lämnar då rådet: Lars Calmfors (ordförande), Torben Andersen (vice ordförande), Laura Hartman, Lars Tobisson och Erik Åsbrink.

Finanspolitiska rådet ska följa upp hur finanspolitiken förhåller sig till sina grundläggande mål om långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även bedöma hur finanspolitiken förhåller sig till konjunkturutvecklingen och om finanspolitiken ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt samt långsiktigt hållbar hög sysselsättning. Det är också rådets uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna och att analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning. Rådets rapport Svensk finanspolitik lämnas till regeringen en gång per år. Rapporten utgör ett underlag bl a för riksdagens granskning av regeringens politik

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...