Lars Jonung föreslås som ny ordförande i Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet har idag föreslagit regeringen att utse professor Lars Jonung till ny ordförande i rådet. Samtidigt föreslås professor John Hassler bli ny vice ordförande och Eva Lindström ny ledamot. Rådet har redan tidigare föreslagit professor Steinar Holden som ny ledamot samt att docenterna Michael Bergman och Helena Svaleryd ska kvarstå som ledamöter. Lars Jonung är född 1944. Han är professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Han har tidigare varit bl a forskare vid EU-kommissionen i Bryssel och professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
John Hassler är född 1960. Han är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet och för närvarande bl a ledamot i European Economic Advisory Group vid CESifo i München. Steinar Holden är född 1961. Han är professor i nationalekonomi vid Økonomisk Institutt, Oslo universitet, ordförande i norska finansdepartementets rådgivande organ för modell- och metodfrågor och vetenskaplig rådgivare till Norges Bank. Holden har tidigare bl a varit ordförande i flera offentliga utredningar i Norge. Eva Lindström är född 1957. Hon är ordförande i Myndigheten för vårdanalys och har tidigare bl a varit riksrevisor och budgetchef på Finansdepartementet. Enligt Finanspolitiska rådets instruktion utser regeringen ledamöter efter förslag från rådet självt. Rådet hade tidigare åtta ledamöter. Enligt den nya instruktion som gäller från 1 juli i år minskar antalet ledamöter till sex. Fem tidigare ledamöter lämnar då rådet: Lars Calmfors (ordförande), Torben Andersen (vice ordförande), Laura Hartman, Lars Tobisson och Erik Åsbrink.

Finanspolitiska rådet ska följa upp hur finanspolitiken förhåller sig till sina grundläggande mål om långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även bedöma hur finanspolitiken förhåller sig till konjunkturutvecklingen och om finanspolitiken ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt samt långsiktigt hållbar hög sysselsättning. Det är också rådets uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna och att analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning. Rådets rapport Svensk finanspolitik lämnas till regeringen en gång per år. Rapporten utgör ett underlag bl a för riksdagens granskning av regeringens politik

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.