FRANSKA BANKER PÅ BEVAKNING FÖR EV NEDGRAD – MOODY’S

STOCKHOLM (Direkt) Moody’s har satt de franska bankerna Credit Agricole, BNP Paribas och Societe Generale på bevakning för eventuell nedgradering.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Anledningen är bankernas exponering mot grekiska statsobligationer och den
privata sektorn samt det faktum att en möjlig grekisk default eller
omstrukturering kan vara oförenligt med nuvarande kreditbetyg.

För Credit Agricole ligger den primära risken i den grekiska dotterbanken
Emporiki. Moody’s pekar på att Emporiki vid utgången av mars hade en
nettoutlåning på 21,1 miljarder euro, vilket kan jämföras med koncernens
kärnprimärkapitalrelation på 50,8 miljarder euro.

Även Societe Generale äger en grekisk bank, Geniki. Omfattningen av låneboken är
i deras fall mindre, men en default eller omstrukturering av grekiska
statsobligationer skulle påverka Societe Generale mer än Credit Agricole. Enligt
Moody’s har exponeringen på 2,5 miljarder euro mot grekiska statspapper per den
sista mars dock minskat sedan dess.

BNP Paribas äger till skillnad från de övriga två franska bankerna ingen lokal
grekisk bank och dess relativa exponering mot den lokala ekonomin är betydligt
mindre.

Istället utgör BNP Paribas avsevärda direkta innehav i grekiska statspapper den
största risken, enligt Moody’s. Vid årsskiftet uppgick bankens nettoexponering 5
miljarder euro.

Credit Agricoles långfristiga kreditbetyg är för närvarande Aa1, medan BNP
Paribas och Societe Generale har det långfristiga betyget Aa2.

Bild: (C) illustrez-vous—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.