Ekonomutbildning är en lönsam investering

Civilekonomer gör snabb karriär, redan tre år efter sin examen har ca 20 procent fått en chefsposition enligt undersökningar från Civilekonomerna. Civilekonomer och ekonomer är också eftertraktade på arbetsmarknaden, vilket bland annat den låga arbetslösheten på ca 1,5 % visar.

– Efterfrågan på ekonomer är fortsatt stor. Ca 93 procent av de nyutexaminerade har fått jobb inom sex månader efter avslutad utbildning och drygt 50 procent har fått jobb redan före avslutad utbildning, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Den bilden har gällt under många år och kommer sannolikt inte att förändras nämnvärt framöver. Men det finns ett orosmoln och det är tendensen att förlänga utbildningen för ekonomer.

Idag har de flesta civilekonomer en fyraårig utbildning och det är den som Sacos undersökning baseras på. Nu vill allt fler lärosäten erbjuda en treårig grundutbildning med tvåårig påbyggnad till en femårig master. Skälet till detta är att man säger att de svenska studenterna blir mer attraktiva internationellt och att man hoppas locka till sig fler utländska studenter.

– Det är viktigt att studenterna får full valfrihet när det gäller sin utbildnings längd. Men jag är orolig för att många studenter kommer att känna sig tvingade att läsa ytterligare ett år. Detta kostar studenten i form av utebliven lön och ökade studieskulder samtidigt som det är tveksamt om det motsvaras av ökad avkastning på utbildningen. Vår erfarenhet är också att de svenska ekonomer som vill redan idag har goda möjligheter att arbeta utomlands, avslutar Alexander Beck.

Bild: (C) Gina-Sanders—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.