KOPPAR: PRODUKTIONSÖVERSKOTT I MARS

STOCKHOLM (Direkt) Den globala efterfrågan av koppar översteg produktionen med 18.000 ton i mars 2011. Säsongsjusterat översteg produktionen efterfrågan med 33.000 ton.

Det framgår av ett pressmeddelande från International Copper Study Group, ICSG, på onsdagen.

Den globala användningen beräknas ha ökat med 2,4 procent mellan januari och mars jämfört med samma månader 2010. ICSG hänvisar till uppgångar i EU, Japan och USA om cirka 4 procent, samt en kraftig ökning med cirka 90 procent i Ryssland. Detta motverkades av att Kinas användning sjönk cirka 6 procent under perioden vilket speglar en nedgång i nettoimport på 31 procent.

Den globala raffinerade produktionen steg 1,5 procent under årets första tre månader, jämfört med januari-mars 2010. Primärproduktionen steg med 1,2 procent medan andrahandsproduktionen, från skrot, ökade med 2,7 procent.

Kapacitetsutnyttjandet var under tremånadersperioden 78 procent, att jämföra med 79 procent samma period förra året.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.