SPP Fonder gör det lätt att välja rätt med nya Hållbarhetsprofilen

Idag lanserar SPP Fonder en ny kvalitetsmärkning för hållbara investeringar. Hållbarhetsprofilens syfte är att förenkla för konsumenten att göra smarta och hållbara fondval. Initiativet kommer primärt från SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar, men har utarbetats i samarbete med ett antal stora investerare. Tillsammans med en handfull andra svenska fondbolag blir SPP Fonder först ut att tillhandahålla Hållbarhetsprofilen.

– För många är begreppet hållbara investeringar eller SRI som vi i branschen kallar det inte helt tydligt, vi behöver därför förenkla och bli mer konkreta. Förklara vad det är vi faktiskt gör. Att arbeta hårt med att investera ansvarsfullt är en självklarhet men också en utmaning, särskilt på vissa marknader. Nyligen lanserade vi en fond som är unik i sitt slag, SPP Emerging Markets SRI, en fond som investerar i tillväxtmarknader men som också kräver att de företag fonden investerar i tar miljö- och samhällsansvar, säger Liza Jonson, VD på SPP Fonder.

Hållbarhetsprofilen ska öka kunskapen och förenkla för de konsumenter som söker information kring hur olika fonder investerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsprofilen redogör för vilka kriterier som ställs vid investeringar. Det gäller bland annat frågor som hänsyn till miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och affärsetik. Hållbarhetsprofilen finns publicerad på SPP Fonders websida så att man lätt ska kunna få den information man söker i samband med att man väljer fonder.

– Vi är stolta över att få vara ett av de bolag som är först ut med att hjälpa våra kunder på traven när det gäller den här typen av information. Förhoppningen är att fler hakar på. Den här frågan behöver hamna högre upp på dagordningen. Vi vill hjälpa våra kunder med ett smart, långsiktigt och hållbart sparande. Vi ska leverera långsiktig, hög avkastning och samtidigt medverka till att vi har en bra värld där vi kan leva både nu och i framtiden, avslutar Liza.

Bild: © aboutpixel.de Jutta Rotter

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.