PORTUGAL: FORTSATT FÖREBILD BLAND EMU-KRISLÄNDER – COMMERZBANK

STOCKHOLM (Direkt) Portugal fortsätter att vara en förebild bland
problemländerna i euroområdets periferi när det gäller budgetkonsolidering.

Det skriver Commerzbank-analytikern Ralph Solveen i bankens “Skuldmonitor” på måndagen.

I april har Portugals siffror över utgifter och inkomster levererat ytterligare positiva överraskningar. Trots en krympande ekonomi så steg intäkterna kraftigt under årets fyra första månader, jämfört med ett år tidigare, medan utgifterna minskade något. Även siffrorna för delstater och kommuner visar en positiv tendens, skriver ekonomen.

“Nyheterna om Portugals statsfinanser är rätt bra”, konstaterar Ralph Solveen.

Under årets fyra första månader var det centrala statliga budgetunderskottet omkring 2,5 miljarder euro mindre än under motsvarande period i fjol, vilket främst berodde på en kraftig ökning av intäkterna med 9 procent. Intäktsökningenberodde i sin tur på kraftiga höjningar av momsen och direkta skatter.

“Så här långt är regeringen på spåret att uppnå det (reviderade) målet om ett budgetunderskott på 5,9 procent av BNP till slutet av året, även med hänsyn tagen till att det inte kommer att bli någon engångsbetalning från Portugal Telecom i år”, skriver Ralph Solveen.

Han tillägger dock att det finns en rädsla för att underskottet kommer att förvärras igen de kommande månaderna om ekonomin fortsätter att krympa och arbetslösheten stiger som ett resultat. Detta skulle kunna kräva ytterligare konsolideringsåtgärder för att målet ska kunna nås.

Portugal är för närvarande det enda av de fem perifera problemländerna som gjort betydande framsteg med sin konsolidering av statsfinanserna de senaste fem månaderna.

Spanien och Irland har minskat sina underskott något jämfört med samma period året före, men mycket mindre än de faktiskt hade planerat, medan Grekland byggt upp ett ännu större underskott.

“Men vi räknar inte med att Grekland ska få likviditetsbrist den här sommaren, vilket spekulerats i tidningar i helgen. För att förhindra detta kommer ett nytt räddningspaket att godkännas som en sista utväg”, skriver ekonomen.

Bild:(C) by Thomas Siepmann_pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.