- Advertisement -
- Advertisement -

PORTUGAL: FORTSATT FÖREBILD BLAND EMU-KRISLÄNDER – COMMERZBANK

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Portugal fortsätter att vara en förebild bland
problemländerna i euroområdets periferi när det gäller budgetkonsolidering.

Det skriver Commerzbank-analytikern Ralph Solveen i bankens “Skuldmonitor” på måndagen.

I april har Portugals siffror över utgifter och inkomster levererat ytterligare positiva överraskningar. Trots en krympande ekonomi så steg intäkterna kraftigt under årets fyra första månader, jämfört med ett år tidigare, medan utgifterna minskade något. Även siffrorna för delstater och kommuner visar en positiv tendens, skriver ekonomen.

“Nyheterna om Portugals statsfinanser är rätt bra”, konstaterar Ralph Solveen.

Under årets fyra första månader var det centrala statliga budgetunderskottet omkring 2,5 miljarder euro mindre än under motsvarande period i fjol, vilket främst berodde på en kraftig ökning av intäkterna med 9 procent. Intäktsökningenberodde i sin tur på kraftiga höjningar av momsen och direkta skatter.

“Så här långt är regeringen på spåret att uppnå det (reviderade) målet om ett budgetunderskott på 5,9 procent av BNP till slutet av året, även med hänsyn tagen till att det inte kommer att bli någon engångsbetalning från Portugal Telecom i år”, skriver Ralph Solveen.

Han tillägger dock att det finns en rädsla för att underskottet kommer att förvärras igen de kommande månaderna om ekonomin fortsätter att krympa och arbetslösheten stiger som ett resultat. Detta skulle kunna kräva ytterligare konsolideringsåtgärder för att målet ska kunna nås.

Portugal är för närvarande det enda av de fem perifera problemländerna som gjort betydande framsteg med sin konsolidering av statsfinanserna de senaste fem månaderna.

Spanien och Irland har minskat sina underskott något jämfört med samma period året före, men mycket mindre än de faktiskt hade planerat, medan Grekland byggt upp ett ännu större underskott.

“Men vi räknar inte med att Grekland ska få likviditetsbrist den här sommaren, vilket spekulerats i tidningar i helgen. För att förhindra detta kommer ett nytt räddningspaket att godkännas som en sista utväg”, skriver ekonomen.

Bild:(C) by Thomas Siepmann_pixelio.de

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...