- Advertisement -
- Advertisement -

Catella förvärvar resterande 30 procent av ägandet i dotterbolaget Catella Capital Intressenter AB

- Advertisement -

Catella förvärvar resterande 30 procent av ägandet i dotterbolaget Catella Capital Intressenter AB som är ett ägarbolag till Catella Fondförvaltning AB. Catella förvärvar aktierna från dess ledande befattningshavare, och blir därmed ensam ägare till Catellas svenska fondförvaltning.

I syfte att renodla strukturen och möjliggöra koncernbidrag genomförs transaktionen där delägande på lokal nivå inom den svenska fondrörelsen byts mot delägande på moderbolagsnivå.

Förvärvet om 30 procent motsvarar en total köpeskilling om 44 mkr vilken inkluderar 2010 års resultat. Som dellikvid erlägger Catella 5,5 miljoner teckningsoptioner, med villkoren enligt nedan, och resterande del erläggs kontant.

Emissionen av teckningsoptionerna med Catellas B-aktie som underliggande värdepapper kräver beslut på årsstämman den 25 maj 2011 i Catella AB. Föreslagen emission kommer att ske till marknadsvärde i tre serier med inlösentidpunkt under 2014, 2015 respektive 2016. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 140 procent av den för bolagets aktie genomsnittliga betalkursen under tio handelsdagar närmast efter dagen för årsstämman den 25 maj 2011.

Förvärvet förutsätter Finansinspektionens medgivande.

Bild: (C) aboutpixel.de—Sebastian Drolshagen

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -