- Advertisement -
- Advertisement -

Catella förvärvar resterande 30 procent av ägandet i dotterbolaget Catella Capital Intressenter AB

- Advertisement -

Catella förvärvar resterande 30 procent av ägandet i dotterbolaget Catella Capital Intressenter AB som är ett ägarbolag till Catella Fondförvaltning AB. Catella förvärvar aktierna från dess ledande befattningshavare, och blir därmed ensam ägare till Catellas svenska fondförvaltning.

I syfte att renodla strukturen och möjliggöra koncernbidrag genomförs transaktionen där delägande på lokal nivå inom den svenska fondrörelsen byts mot delägande på moderbolagsnivå.

Förvärvet om 30 procent motsvarar en total köpeskilling om 44 mkr vilken inkluderar 2010 års resultat. Som dellikvid erlägger Catella 5,5 miljoner teckningsoptioner, med villkoren enligt nedan, och resterande del erläggs kontant.

Emissionen av teckningsoptionerna med Catellas B-aktie som underliggande värdepapper kräver beslut på årsstämman den 25 maj 2011 i Catella AB. Föreslagen emission kommer att ske till marknadsvärde i tre serier med inlösentidpunkt under 2014, 2015 respektive 2016. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 140 procent av den för bolagets aktie genomsnittliga betalkursen under tio handelsdagar närmast efter dagen för årsstämman den 25 maj 2011.

Förvärvet förutsätter Finansinspektionens medgivande.

Bild: (C) aboutpixel.de—Sebastian Drolshagen

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -