Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Företag som är yngre än tre år är mer optimistiskt inställda till framtida tillväxt än äldre företag. Samtidigt brottas de nystartade företagen med frågor om finansiering och affärsutveckling. Det visar SEB:s Företagarekonoms senaste rapport med fokus på de nya företagen.

SEB:s Företagarpanel mäter regelbundet konjunkturläge och mer långsiktiga frågor hos tusentals svenska småföretag. De tre senaste mätningarna (Q4 2010 – Q2 2011) har kompletterats med frågor om hur företag i olika faser ser på tillväxt.

Mätningarna visar att företag som funnits kortare tid än tre år är de mest optimistiska av alla företagare när det gäller konjunkturen och förutsättningarna för tillväxt. Hela 62 procent av de yngsta företagen tror att den egna vinsten kommer att öka under 2011 jämfört med 2010 och bara 6 procent tror på minskad vinst. Som jämförelse är det 49 procent av företag som funnits mer än tre år som tror på ökad vinst och 12 procent som räknar med en minskning av vinsten.

Den stora knäckfrågan för de nyaste företagen är kapitaltillgång. På frågan om vilka som är de största svårigheterna för tillväxt toppar “saknar tillräckligt kapital” (42 procent) följt av att den egna affärsidén behöver utvecklas (33 procent). Bland företag äldre än tre år är det i stället svårigheter att få tag i rätt personal och risker med att nyanställa som upplevs som de största tillväxthindren.

Treårsgränsen syns också i bolagens finansiella ställning. Bland företag med mindre än tre års verksamhet uppger 32 procent att man har en “god finansiell ställning” – bland företag över tre år stiger den siffran till 50 procent. Runt hälften, 45 procent, av de nyaste företagen uppger “genomsnittlig” och nästan vart fjärde, 23 procent, att man har en dålig finansiell ställning.

När de yngre företagen ska finansiera tillväxt är det vanligaste att företaget planerar att använda eget kapital. I andra hand tänker man använda bankfinansiering och nästan lika vanligt är att befintliga ägare får skjuta till mer kapital. På fjärdje plats kommer att ta in nya delägare. Bland de som sökt extern finansiering toppar “banken” följt av “familj och vänner” samt ALMI på tredje plats.

I synen på om regeringen gör tillräckligt för små och medelstora företag tycker bara 23 procent av de företag som svarat att det gjorts tillräckliga insatser för att underlätta kapitalförsörjningen medan 40 procent anser att det inte görs tillräckligt. Hela 67 procent tror att det skulle investeras mer i unga tillväxtföretag om det införs ett riskkapitalavdrag.

För nyföretagare är det uppenbart att privat kapitalbildning är viktig, även om banken är den främsta källan. Ett riskkapitalavdrag skulle kunna förbättra förutsättningarna för den näst viktigaste finansieringsformen för växande småföretag. Det borde regeringens företagsskattekommitté ta sig an, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.