Prisindex i producent- och importled, mars 2011

Från februari till mars var producentpriserna oförändrade. På exportmarknaden noterades en nedgång med 0,3 procent, medan producentpriserna på hemmamarknaden och importpriserna steg med 0,2 respektive med 0,1 procent.

Högre priser på raffinerade petroleumprodukter bidrog på hemma- och exportmarknaden med 0,4 respektive 0,5 procentenheter. På importmarknaden var det framförallt råoljan som steg i pris och bidrog med 0,7 procentenheter. Uppgångarna motverkades dock av mindre nedgångar på ett antal produktgrupper.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden tillsammans med importpriser, steg med i genomsnitt 0,2 procent från februari till mars.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna stigit med 1,7 procent. På hemmamarknaden har priserna stigit med 3,0 procent och på exportmarknaden med 0,4 procent det senaste året. Under samma period har priserna för inhemsk tillgång stigit med 2,1 procent och importpriserna med 1,1 procent.

Förstärkning av den svenska kronan under mars
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan från februari till mars mot den amerikanska dollarn med 2,8 procent, mot den norska kronan med 2,3 procent, mot euron och den danska kronan med 2,0 procent och mot det brittiska pundet med 1,9 procent.

Bild: © by Rainer Sturm pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.