- Advertisement -
- Advertisement -

Prisindex i producent- och importled, mars 2011

- Advertisement -

Från februari till mars var producentpriserna oförändrade. På exportmarknaden noterades en nedgång med 0,3 procent, medan producentpriserna på hemmamarknaden och importpriserna steg med 0,2 respektive med 0,1 procent.

Högre priser på raffinerade petroleumprodukter bidrog på hemma- och exportmarknaden med 0,4 respektive 0,5 procentenheter. På importmarknaden var det framförallt råoljan som steg i pris och bidrog med 0,7 procentenheter. Uppgångarna motverkades dock av mindre nedgångar på ett antal produktgrupper.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden tillsammans med importpriser, steg med i genomsnitt 0,2 procent från februari till mars.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna stigit med 1,7 procent. På hemmamarknaden har priserna stigit med 3,0 procent och på exportmarknaden med 0,4 procent det senaste året. Under samma period har priserna för inhemsk tillgång stigit med 2,1 procent och importpriserna med 1,1 procent.

Förstärkning av den svenska kronan under mars
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan från februari till mars mot den amerikanska dollarn med 2,8 procent, mot den norska kronan med 2,3 procent, mot euron och den danska kronan med 2,0 procent och mot det brittiska pundet med 1,9 procent.

Bild: © by Rainer Sturm pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -