Carnegie lanserar certifikat med inriktning på återuppbyggnaden i Japan

Enligt guidesajten StruktureradeProdukter.com har Carnegie som enda aktör i Sverige lanserat en ny Strukturerade Produkt som baseras på en återhämtning i Japan.

Mot bakgrund av katastroferna i början av mars 2011, lanserade Carnegie i förra veckan Certifikatet Japan Återuppbyggnad Sprinter som bygger på att Japans ekonomi, och i synnerhet ett antal aktier i bygg- och infrastruktursektorn, kommer att utvecklas väl de närmsta 5 åren.

Enligt Carnegie ser katastrofens effekt på den globala tillväxten ut att bli liten och i Japan förväntas tillväxten återhämta sig redan under det andra kvartalet 2011. Kostnaden för återuppbyggnad förväntas bli hanterbar och borde gynna inhemska konstruktionsbolag.

Japan Återuppbyggnad Sprinter förväntas ge 130% exponering mot en korg av 10 japanska aktier och visst skydd vid kursfall. På StruktureradeProdukter.com finns mer information om produkten samt alla andra Strukturerade Produkter på den Svenska marknaden.

Om Struktureradeprodukter.com

StruktureradeProdukter.com är en gratis marknadsguide till strukturerade placeringsprodukter utgivna av fondkommissionärer och banker på den svenska finansmarknaden, t.ex. aktieindexobligationer, SPAX, garantiprodukter m.fl. StruktureradeProdukter.com publicerar oberoende, jämförbar och lättillgänglig information för sparare och investerare, och omfattar alla pågående emissioner och nyheter inom området. www.struktureradeprodukter.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.