Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "SEB Asset Selection"

Uppgångar för nordiska CTAs under Q2

Uppgångar för nordiska CTAs under Q2

Stockholm (HedgeNordic.com) - Geopolitisk oro till trots lyckades världens aktiemarknader kämpa sig upp mot nya rekordnivåer under det andra kvartalet 2014. Detta i kombination med fortsatta uppgångar på obligationsmarknaderna samt stigande oljepriser hjälpte nordiska CTAs till överlag positiva resultat för perioden. Marknadsklimatet var mest fördelaktigt för trendföljande och fundamentala strategier medan kortsiktiga strategier hade det mer besvärligt. NHX Managed Futures &[Read More...]

by 16/07/2014 CTA nyheter, NHX
Nordiska CTAs – Fortsatt kräftgång efter svagt Q1

Nordiska CTAs – Fortsatt kräftgång efter svagt Q1

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter att ha noterat en stark avslutning på 2013 föll nordiska CTAs tillbaka betänkligt under det första kvartalet 2014. Därmed fortsätter den kräftgång som kvantitativa, modellbaserade fonder upplevt under en lång tid. NHX Managed Futures & CTA Index backade med 5,1% under perioden efter svaga noteringar i januari och mars. Relativt branschens jämförelseindex och justerat till samma volatilitet var nordiska[Read More...]

by 17/04/2014 CTA nyheter
Kraftiga fall för nordiska CTAs i januari, kortsiktiga strategier vinnare

Kraftiga fall för nordiska CTAs i januari, kortsiktiga strategier vinnare

Stockholm (HedgeNordic.com) – I vad som kan betraktas som en mycket ofördelaktig marknad för trendbaserade modeller upplevde nordiska CTA-förvaltare kraftiga nedgångar under januari månad. Undantaget var kortsiktiga strategier som lyckades dra nytta av de snabba trendbrotten i globala aktier och kapitalisera på ett rally i obligationsterminer. Kortsiktiga strategier gynnades av volatilitetsexpansion under månaden och dess historiskt höga korrelationen med bredare[Read More...]

by 11/02/2014 CTA nyheter
Nordiska CTAs i brett rally under fjärde kvartalet

Nordiska CTAs i brett rally under fjärde kvartalet

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter att under året legat och slagit kring noll-strecket noterade nordiska CTAs ett brett rally under det sista skälvande kvartalet. Långa positioner i aktieindex var den enskilt största förklaringen till den starka utvecklingen. Den bäst presterande förvaltaren under det fjärde kvartalet blev Brummer & Partners Lynx medan året annars dominerades fullständigt av norska Warren Capital som i en[Read More...]

by 14/01/2014 CTA nyheter, NHX
shutterstock Denis Vrublevski

CTAs studsar tillbaka i oktober

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter ett svagt tredje kvartal verkar CTAs vinna tillbaka förlorad terräng under oktober månad. Enligt preliminär data från BarclayHedge var Barclay BTOP50, som reflekterar industrins största namn, upp 1.4% under månaden per den 29 oktober. Även bland de nordiska CTA-förvaltarna verkar tongångarna varit positiva under månaden. Brummer Lynx var upp dryga 4% per 29 oktober, motsvarande siffra[Read More...]

by 31/10/2013 CTA nyheter
Tvärstopp för CTAs i maj och juni

Tvärstopp för CTAs i maj och juni

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter ett lovande första kvartal med ihållande marknadstrender i såväl aktier som valutor fortsatte CTAs att prestera väl under april månad; därefter blev det tvärstopp. Under maj och juni föll en övervägande del av Managed Futures förvaltarna tillbaka kraftigt, i vissa fall blev fallen så omfattande att årets upparbetade vinster omvandlades till förluster för helåret 2013. Bakgrunden[Read More...]

by 16/07/2013 CTA nyheter, NHX
Starkt CTA-kvartal med de Nordiska jättarna i topp

Starkt CTA-kvartal med de Nordiska jättarna i topp

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det första kvartalet 2013 uppvisade positiva avkastningssiffror för CTA-industrin som helhet och för de stora Nordiska förvaltarna i synnerhet. Kvartalet bjöd dock inte på ett helt okomplicerat marknadsklimat då underliggande starka ”risk-on” trender förbyttes i mer slagiga marknader under februari månad. Sett över hela perioden kunde dock den övervägande delen av branschens förvaltare dra nytta av ett starkt positivt[Read More...]

by 11/04/2013 CTA nyheter
Storleken har betydelse

Storleken har betydelse

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det är nästan exakt ett år sedan vi blev exalterade över en ny fondlansering och gjorde en intervju med fondförvaltaren Håkan Lundmark och Eric Lundström, som precis hade lanserat sin nya fond Lundmark Aktiv Trend, en kvantitativt driven, systematisk trendföljare. På torsdagen i förra veckan skrev Placera.nu att fonden håller på att upphöra med förvaltningen och uppmanar[Read More...]

by 02/04/2013 Hedgefonder nyheter
Nordic Insights: Managed Futures (Roundtable Discussion)

Nordic Insights: Managed Futures (Roundtable Discussion)

HedgeFonder.nu bjöd tillsammans med RPM, Risk & Portfolio Management in representanter för den Nordiska CTA-industrin till ett rundabordssamtal i Stockholm. Bland deltagarna fanns AP1, Ålandsbanken Commodity Fund, ALFAKRAFT, Coeli Spektrum, Estlander & Partners, IPM Informed Portfolio Management, Movestic, SEB Asset Selection samt RPM och Nordic Business Media. Under samtalet försökte vi definiera Managed Futures samt särskilja det från andra hedgefond-strategier.[Read More...]

by 07/03/2013 CTA nyheter
Dismal year for Nordic CTAs ends in the red

Dismal year for Nordic CTAs ends in the red

Stockholm (HedgeFonder.nu) – 2012 proved to be another disappointing year for Nordic CTAs as well as for the industry as a whole. The lackluster performance during the fourth quarter provides a good summary of what has been a difficult trading environment for a long time. October was particularly challenging as a combination of rising bond yields and falling equity markets[Read More...]

by 26/01/2013 News in English
Dystert år för CTAs avslutades i moll

Dystert år för CTAs avslutades i moll

Stockholm (HedgeFonder.nu) - 2012 blev inte det år som många CTA-förvaltare hade hoppats på. Den svaga resultatutvecklingen under årets sista kvartal sammanfattar väl de svårigheter som systematiska strategier brottats med under en längre period. Framförallt visade sig oktober månad bli ytterst besvärlig då en kombination av fallande aktiemarknader och högre räntor gjorde att de flesta CTAs noterade betydande nedgångar. Under december[Read More...]

by 14/01/2013 CTA nyheter
Five funds removed from Nordic CTA sub index, reassigned

Five funds removed from Nordic CTA sub index, reassigned

Stockholm (HedgeFonder.nu) – As of January 2013, the sub-indices within the Nordic Hedge Index (NHX) will be modified. The first step was to reassign five funds, all are energy traders, from the Managed Futures / CTA subcategory to the Multi Strategy category. The funds concerned are: Adapto Energy, Sector EuroPower Fund, Shepherd Energy, ALFA Energy Fund, and NorWatt Energy AS.[Read More...]

by 09/01/2013 News in English
Förändringar inom nordiskt CTA-index – fem fonder flyttar

Förändringar inom nordiskt CTA-index – fem fonder flyttar

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Från och med januari 2013 kommer respektive delindex inom Nordic Hedge Index (NHX) att förändras. Det första steget var att flytta fem fonder, samtliga energiförvaltare, från underkategorin Managed Futures / CTA, till Multi Strategy-kategorin. Fonderna som berörs är: Adapto Energy, Sector EuroPower Fund, Shepherd Energy, ALFA Energy Fund och NorWatt Energy AS. Undantaget är Sector EuroPower Fund, som kommer att kvarstå inom underkategorin[Read More...]

by 09/01/2013 CTA nyheter
Swedish equity and Danish fixed income funds best Nordic performers in November

Swedish equity and Danish fixed income funds best Nordic performers in November

Stockholm (HedgeFonder.nu) – With 2 in 3 Nordic Hedge Funds having reported their November performance by December 27th, the Nordic Hedge Fund Index (NHX) is up 0,26% for the month and 3,46% for the full year 2012. Best performing sub index for the month was NHX fixed income gaining 1,19% supported by 89% of funds that reported November results. Fixed[Read More...]

by 28/12/2012 News in English
Svenska aktieförvaltare och dansk fixed income visade vägen bland hedgefonderna  i november

Svenska aktieförvaltare och dansk fixed income visade vägen bland hedgefonderna i november

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När två av tre nordiska hedgefonder per den 27 december har rapporterat sina resultat för november, är Nordic Hedge Fund Index (NHX) upp 0,26% för månaden och 3,46% för helåret 2012. Det under månaden bäst presterande delindexet var NHX fixed income, som steg 1,19%, understött av 89% av fonderna som rapporterat sina novembersiffror. Fixed Income hedge-strategier är[Read More...]

by 28/12/2012 Hedgefonder nyheter
Nordic Insights: CTAs och Managed Futures

Nordic Insights: CTAs och Managed Futures

Stockholm (HedgeFonder.nu) -Inför året 2012 bjöd HedgeFonder.nu  in ledande Nordiska CTAs till att ge sin vy på förutsättningarna för systematiskt förvaltade terminsstrategier; Managed Futures. För att följa upp detta arrangerar vi under januari månad tillsammans med RPM Risk & Portfolio Management ett rundabords-samtal för att windows 7 professional upgrade download diskutera förvaltningsåret som gått och vad som kan förväntas av denna typ[Read More...]

by 19/12/2012 CTA nyheter
SEBs hedgefonder höll ställningarna under april / maj

SEBs hedgefonder höll ställningarna under april / maj

Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEBs två fond-av-hedgefonder visade olika resultat när siffrorna för april 2012 släpptes tidigare. SEB Dynamic Manager Alpha lyckades gå upp med 0,53%, vilket ger totalt +1,3% per den 30 april. SEB True Market Neutral Portfolio halkade ner på röda siffror för månaden med -0,23%, hittills i år 0,82% per 30 april. Dynamic Manager Alpha ger exponering mot[Read More...]

Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Bland SEB:s alternativa investeringsprodukter är ett team om fem personer, lett av Stefan Daberius, fokuserat på räntemarknaden i sin hedgefondstrategi. Teamet förvaltar två fonder, SEB Räntehedge Alpha och SEB Hedge Fixed Income. Ursprunget till fonderna går tillbaka till 2001 och deras historik visar endast ett negativt år (2009: -1,92%). Sammanlagt har de två fonderna ungefär 8 miljarder[Read More...]

by 21/05/2012 Hedgefonder nyheter, Intervjuer
Oförändrat för SEB Asset Selection i april

Oförändrat för SEB Asset Selection i april

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Managed Futures-fonder är typiskt sett aktiva traders. Det är inte ovanligt att en större fond, som till exempel Man AHL, genererar 1000 eller fler köp- eller säljsignaler per dag. Att då avkasta exakt 0,00% under en månad kan framstå som något märkligt vid ett första ögonkast. Ändå är det exakt vad SEBs fond Asset Selection gjorde under[Read More...]

by 15/05/2012 CTA nyheter
Ett spretigt kvartal – Nordiska CTAs noterade nedgångar i mars

Ett spretigt kvartal – Nordiska CTAs noterade nedgångar i mars

Stockholm (HedgeFonder.nu) Efter att ha startat året positivt uppvisade Nordiska CTAs (Commodity Trading Advisors) svaga avkastningssiffror under mars månad. Sett till det första kvartalet innebär detta att förvaltarna, som grupp betraktad, har levererat negativ absolutavkastning och riskjusterat även haft sämre värdeutveckling än relevanta jämförelseindex. Sämst har det gått för de största förvaltarna (i termer av investerat kapital), såväl Brummer &[Read More...]

by 13/04/2012 CTA nyheter