- Advertisement -

frans lindelöw ─ tag

Latest articles

Carnegie bekräftar Frans Lindelöw slutar som VD

STOCKHOLM (Direkt) Carnegie bekräftar Svd:s uppgifter att Frans Lindelöw lämnar bolaget där han har varit vd sedan 2009. Anledningen är att Carnegie går i...

CARNEGIE:LÄGRE AKTIVITET TYNGER, STABILT PRIV BANKING O FONDER

STOCKHOLM (Direkt) Osäkerheten på marknaderna till följd av de statsfinansiella kriserna i Europa har bidragit till en generellt lägre aktivitet: många strukturaffärer läggs på...

CARNEGIE: LÖNSAMHET EJ TILLFREDSTÄLLANDE

STOCKHOLM (Direkt) Osäkerhet kring det makroekonomiska klimatet i Europa och USA fortsätter prägla finansmarknaderna med fallande aktiekurser som följd och den väntade uppgången i...

Popular Posts