- Advertisement -

resultat ─ tag

Latest articles

Intervju: Max Mitteregger – Gladiator

Stockholm (Hedgenordic.com) – Gladiator är en lång/kort aktiehedgefond som förvaltas av Max Mitteregger. Fonden fick nyligen 5 stjärnor från Morningstar för 3 respektive 5...

Ålandsbankens resultat 2012 väsentligt bättre än 2011

STOCKHOLM (Direkt) Preliminära bokslutsuppgifter för Ålandsbanken visar att såväl rörelseresultat som periodens resultat hänförligt till aktieägarna kommer att vara i nivån 10 miljoner euro...

Popular Posts