- Advertisement -

Ingmar Rentzhog ─ tag

Latest articles

Information till aktieägare skapar likviditet

Stockholm (Investerarbrevet.se)- Ingmar Rentzhog, vd på Laika Consulting, anser att många fondaktörer och börsbolag lägger för stor vikt vid att hitta nya investerare eller aktieägare...

Popular Posts