iSTOXX Managed Futures Index ner i juli

Stockholm (HedgeFonder.nu) – iSTOXX Efficient Capital Managed Futures 20 Index var ner 0.69% i juli. FX-program hade det kämpigt och slutade med en nedgång på 3.03%. Både långsiktiga och kortsiktiga strategier hade svårt att hitta lämpliga affärstillfällen och tappade 0.58% respektive 0.19%. Global makro-förvaltare bidrog i viss mån till uppgången, med +0.20%. Förändrade förväntningar och spekulationer bland investerare om tidpunkten för FED’s minskning av de månatliga obligationsköpen i marknaden, generade det mesta av marknadens rörelser i juli. Aktiemarknaden hade en stark månad, där S&P-index nådde nya höjder med stöd av starka makrodata och förväntningar på låga räntor under överskådlig framtid. Obligationsmarknader började månaden svagt men återhämtade sig starkt efter att protokollet från FOMC-mötet lämnade vissa frågetecken kring framtida policyförändringar. Valutor, den sektor med sämst avkastning under månaden, karakteriserades av hög volatilitet i juli och stora fluktuationer bland valutaparen inom G10. Råvarumarknaderna visade blandade resultat, med rally på metaller och energi, medan jordbruksprodukter föll tillbaka. Guld steg över 7% efter det sämsta kvartalet någonsin, olja gick upp mer än  9% på utbudsbrist och majs handlade på låga nivåer drivet av gynnsamt väder under den viktigaste delen av växtperioden. Hittills i år ligger index på -1.12% där cirka hälften av förvaltarna visar positiva tal och samtliga fyra stilar är svagt negativa.

iSTOXX® Efficient Capital® Managed Futures 20 Index, som utvecklats i samarbete med Efficient Capital® Management, en ledande investerare inom området Managed Futures, representerar de 20 största Managed Futures-förvaltarna. Strikta regler om minsta kapital under förvaltning, befintlig historik samt avgiftsstruktur används för det initiala urvalsgruppen av CTA-förvaltare, för att säkerställa marknadsrepresentation. STOXX® konstruerar, kalkylerar och publicerar sedan helt oberoende indexvärdet på daglig basis, medan Efficient Capital fungerar som samarbetspartner inom analys.

Disclaimer: The index sponsor, STOXX Limited, Switzerland, does not promote any financial instruments which reference to the iSTOXX® Efficient Capital® Managed Futures 20 Index.

 

Bild: (c) shutterstock—isak55 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.