- Advertisement -

OECD ─ tag

Latest articles

The hunt for yield

Stockholm (HedgeNordic) - Negative or near-negative interest rates, which was unthinkable not so long ago, are now a reality in the Nordic region and elsewhere. This, combined with...

OECD-prognos: Sveriges BNP väntas öka 0,6% 2012

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska ekonomin drabbades hårt av inbromsningen i den globala ekonomin i slutet av 2011. Tillväxten väntas bli måttlig i år för...

AP-Fonder vill se oberoende kommitté, investeringsmål

STOCKHOLM (Direkt) Sverige bör etablera en oberoende kommitté som är ansvarig för frågor relaterade till AP-fonderna, inrätta ett mätbart långsiktigt investeringsmål för samtliga AP-fonder...

Popular Posts