- Advertisement -

Excel ─ tag

Latest articles

Modified Value-at-Risk för hedgefonder

Många av mina kunder använder sig av olika riskverktyg såsom stress test, scenario analys och VAR för att analysera riskerna med hedgefonder. Jag får ofta...

Popular Posts