- Advertisement -

Christian Clausen ─ tag

Latest articles

Nordea: Ligger före tidsplan personalneddragningar

STOCKHOLM (Direkt) Nordea har minskat antalet anställda med 1.100 stycken sedan det andra kvartalet i fjol och ligger före plan att minska personalstyrkan med...

BANK: KRAV CA 10% KÄRNPRIMÄRKAPITAL LÄMPLIGT

STOCKHOLM (Direkt) Det som i slutänden blir avgörande för om rådande omstöpning av krav på kapital, likviditet och upplåning för banksektorn blir rätt eller...

Popular Posts