- Advertisement -

Carlyle Group ─ tag

Latest articles

CalPeRS skall halvera antalet förvaltare

Göteborg (FinWire) - California Public Employees’ Retirement System, CalPeRS, kommer att gå hårt åt sina leverantörer. Ambitionen är att halvera antalet aktörer som förvaltar kapital...

Carlyle söker 5 miljarder dollar till ny fond

Göteborg (FinWire) - Carlyle Group håller nu på att ta in upp till 5 miljarder dollar i en fond som ska äga andelar i företag...

Carlyle Group minskade resultatet pga av svag utveckling för hedgefonder

Göteborg  (FinWire) - Carlyle Group minskade resultatet i det tredje kvartalet och nedgången förklaras delvis av en svag utveckling för företagets hedgefonder och andra investeringar. Resultatet...

Popular Posts