Emerging Markets Index plus 4,17 % under februari

Stockholm (HedgeFonder.nu) -BarclayHedges Emerging Markets Index steg med 4,17 % under februari och deras Emerging Markets UCITS index steg med 2,87 %. Totalt under 2012 är Emerging Markets indexet upp med 9,29 % i år och Emerging Markets UCITS index är plus 9,78 % för 2012. Dock har inte alla fonder rapporterat februaris siffror när detta skrivs, vilket innebär att siffrorna kan komma att revideras.

Bland årets vinnare till och med januari månad syns inom kategorin Emerging Markets Asia, Kotak Indian Infrastructure & Realty Fund som är en specialfond med mandat att handla aktier och skuldpapper, samt att gå lång och kort och handla derivat. Under januari steg fonden med 23,59 %. I Östeuropa presterade lång kort fonden Diamond Age Russia Fund + 20,43 % och inom den bredare globala kategorin steg lång kort fonden Violet Emerging Markets Fund med 18,14 %. Multistrategifonden Peru Special Investments Fund steg med 9,7 %.

BarclayHedge tillhandahåller databaser och analyser av alternativa investeringar. I BarclayHedge database finns mer än 6100 fonder. Emerging Markets indexen beräknas månadsvis. Fonderna i indexet har olika strategier inom aktier och räntebärande papper runt om i världen. Då många tillväxtmarknader inte tillåter blankning eller det inte erbjuds futures och andra derivatprodukter som kan utgöra hedge, så är flertalet fonder long-only.

Share.

About Author

Gustav Gennow är redaktör på HedgeFonder.nu. Vid sidan av sitt arbete för HedgeFonder.nu driver GG Inscap. GG har tidigare arbetat för en schweizisk privatbank samt med försäkringsförmedling. GG är ekonom från Lunds Universitet med en magister i strategi och informationssystem.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.