- Advertisement -
- Advertisement -

CTA review: TurnPoint Asset Management

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi bad aktörer inom CTA/Managed futures-världen att ge oss sina synpunkter på 2011 i generella termer för CTA/Managed futures-industrin i allmänhet och deras egna tradingstrategier i synnerhet. Redaktionen på HedgeFonder.nu formulerade medvetet inbjudan i tämligen vaga och ospecifika termer för att ge en så diversifierad bild av industrin som möjligt. Vi bad dem också att göra en utblick för 2012 och framtiden för CTA, vilket vi inser är svårt för systematiska traders. Bidragen vi erhåller publiceras oredigerade och okommenterade.

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare – TurnPoint Asset Management (Bild):

TurnPoint Asset Management startade sin verksamhet i november 2010 och har funnits i drygt ett år på marknaden. Verksamheten är fokuserad på att förvalta fonden TurnPoint Global Allocation (TGA), en fond som agerar enligt en systematisk trendföljande modell.
Vi är en något annorlunda CTA-förvaltare och åtminstone i Sverige skiljer vi oss från de övriga trendföljande förvaltarna, då vi i våra tradingaktiviteter använder oss uteslutande av Exchange Traded Funds (ETF:er) i stället för en blandning av olika instrument inklusive terminer. Detta ger oss ett mycket bredare utbud av placeringsmöjligheter. En annan faktor som kännetecknar fonden är fondens risknivå och riskoptimering, som strävar efter att hålla fondens risk på en konstant nivå över tiden. Fondens volatilitet ska pendla mellan 8 och 12 procent med ett riktvärde på 10 procent per år.
2011 var ett svårt år för de flesta typer av förvaltningsmodeller, inklusive trendföljande modeller. Trendföljande förvaltningsmodeller mår bra i en miljö, där trenderna (såväl korta som långa)är väldefinierade och tydliga oavsett om de riktar uppåt eller neråt. Det som karaktäriserade 2011 var allt annat än klara och väldefinierade trender, även om det fanns ett och annat tillgångsslag som gjorde bra ifrån sig. Guld och silver var två sådana tillgångar som tack vare investerarnas rädsla fick stor uppmärksamhet och attraherade ganska mycket pengar under stora delen av året, vilket gjorde att de kunde hålla sig i fina trender.
För övrigt präglades marknaderna av slagighet i kurserna på grund av osäkerheten och oron i världsekonomin. Marknaderna karaktäriserades snarare av korta och snabba kast som påverkades av yttre faktorer i form av främst politiska inslag och exogena faktorer som inte kunde fångas i modellerna. I vår förvaltning resulterade detta till hög omsättning och affärer som var betydligt mera kortsiktiga i sin natur än vad som brukar vara fallet. Men slagigheten även gav oss möjligheten att trimma förvaltningsmodellen ytterligare inför framtiden.
Ytterligare en utmaning för oss med en daglig handlad fond utan några gränser på lägsta belopp var och är att hantera in och utflöden när placerarna försöker vara ”Day traders” i fonden. Fonden finns dessutom inom PPM-utbudet, vilket har ökat trading-inslaget i fonden. Detta trots att vi även har fått ett stabilt flöde av långsiktiga pengar från Pensionsmyndigheten.
För övrigt har vårt arbete med att attrahera kapital till fonden mottagits mycket väl och de institutioner och tredjepartsaktörer som vi presenterat fonden för har uttryckt stort intresse för fonden. Det har dock funnits en allmän avvaktande inställning hos investerarna med hänsyn tagen till det stökiga klimat som präglat finansmarknaderna under 2011. Med en förhoppningsvis lugnare utveckling under 2012 kommer flödet till fonden att tillta också.
Vi tror att de svängningar som vi såg under 2011 kommer att fortsätta under 2012, men antagligen inte i samma takt som förra året. Däremot tror vi att den typen av slagighet som fanns i kurserna övergår till tydligare trender, vilket innebär att det finns goda möjligheter för oss att tjäna pengar för fondens andelsägare.
Det som dock är viktig för en investerare att ha i åtanke är att CTA-förvaltare ska utgöra en komponent (större eller mindre) i en diversifierad portfölj som reducerar totalrisken och bidrar till en ökad avkastning för totalportföljen över tid. CTA-fonder har till sin natur låg korrelation till i princip samtliga tillgångsslag såsom aktier, räntor, råvaror och valutor, trots det faktum att fonderna utnyttjar alla dessa tillgångar i sin tradingaktivitet.
Året har börjat gynnsamt för oss med en uppgång på 1,0 procent under de första tio dagarna och vi är optimistiska inför hela 2012.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CABA Launches ‘Flex2’ for Another Ride on the Spread Curve

Stockholm (HedgeNordic) – In December 2022, Danish boutique CABA Capital launched a closed-end fund with a three-year lifespan to capture risk premiums in Scandinavian...

Truepenny One Step Closer to Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Truepenny Capital Management has received authorization as an investment firm and obtained license as a portfolio manager from the Swedish financial...

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -