Guld – Köp på rekyler

Stockholm (www.tradingportalen.com) – Guldet noterades på nya rekordnivåer på onsdagen då investerare sökter en säker hamn. Guldterminen på COMEX börsen är nu uppe vid nivåer där guldet handlades i början av maj.

Oron på finansmarknaderna fortsatte på tisdagen på grund av euroområdets skuldkris där fokus nu riktas mot Italien och Spanien. Oron avtog dock under dagen efter rykten att ECB stödköpt perifera statspapper och Europas finansministrar meddelat att EU kommer att vidta skyddsåtgärder mot banker som inte passerar stresstesterna, vars resultat presenteras på fredagen.

9:e juni skrev jag: ”På kortare sikt har har vi target vid det övre Bollingerbandet som noteras på 1560. Har man inte tagit lång position ännu bör man avvakta eftersom vår risk/reward ratio är för dålig. En korrigering ner bör inväntas för att agera på köpsidan.”

Vid föregående analys av guldet angavs 1560 som målkurs. Stängningen på tisdagen skedde strax under målkursen, som sammanföll med det övre Bollingerbandet, vilket utgjorde ett motstånd. Under onsdagen fortsätter priset och noteras vid 1572,6 dollar i skrivande stund.

Ser vi till momentum kan vi konstatera att Stochastics indikerar att guldet är överköpt. Den 1:a juli var priset nere och testade av stödet 1475. Nivån höll och kursen har därefter haft en ovanligt lång uppgångssvit. Nuvarande notering vid 1572 befinner sig strax ovanför det övre Bollingerbandet.

Sannolikheten för fortsatt uppgång faller kraftigt ju länge tid kursen etableras ovanför Bollingerbandet. Guld kan lätt nå 1600 dollar under de kommande månaderna allteftersom krisen i Europa blir värre, men en korrigering tillbaka är sannolik innan priset därefter fortsätter upp.

Slutsats: Jag är positivt inställd till guldpriset på medel- och lång sikt. Priset kan röra sig mot 1600 USD och guld i den långsiktiga portföljen kan alltid rekommenderas. Att agera på köpsidan på kort sikt bör avvaktas eftersom priset är dyrt och befinner sig högt upp i trenden. Vi bör istället köpa på rekyler för att komma in i trenden till ett bättre pris.

Lär dig teknisk analys genom denna kurs i teknisk analys.

Bild: (C) VRD—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.